Nieuws - meest recent

BEKENDMAKING BESLUIT

nr 1759

Secretariaat

De Burgemeester brengt zijn medeburgers ter kennis dat hij, overeenkomstig de artikelen 218,219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek, op 26 januari 2017, om 8u30, in het gemeentehuis overgaat tot de loting van de kiezers die op de voorbereidende lijst van gezworenen worden ingeschreven.

Hij wordt bijgestaan door de volgende schepenen: dhr. Rik Soens en dhr. Jo Neirynck

De loting geschiedt in het openbaar.

 

feb
24

Ook in 2017 vindt er een nocturne plaats in de Kunstacademie. Deze keer moet je daarvoor op vrijdag 24 februari afzakken naar de Olmstraat. Je kan er terecht voor een avondvullend programma over de hele academie.

feb
18

Velen weten ondertussen al dat dit een bijzonder speels evenement is met games en amusement voor jong en oud. Je kan in de grote hal van het Jeugdcentrum terecht voor retrogames, videogames, gezelschapsspelen, caféspellen, flipperkasten, kickertafels, biljarttafels,...

feb
14

Op dinsdag 14 februari stoppen we het zwembad van 17.00u. tot 21.00u. in een romantisch jasje met onderwaterverlichting en aangepaste achtergrondmuziek.

Hieronder vind je de dossiers die op het Schepencollege van 19 januari 2017 goedgekeurd werden.

De stedenbouwkundige vergunningen worden steeds per aangetekende zending aan de bouwheer overgemaakt in de week volgend op het betreffende Schepencollege.

Bij de vergunning vind je een bekendmaking op A3-papier. Dit blad moet aangeplakt worden uiterlijk tegen 30 januari 2017, gedurende dertig dagen, op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft.

BEKENDMAKING BESLUIT

NUMMER1757

Bevolking

 

Aan de bevolking

Betreffende de beslissing genomen door de Gemeenteraad op datum van 10/01/2017 omtrent het vaststellen van een nieuwe straatnaam, wordt de principiële goedkeuring ter kennis gebracht aan de bevolking via deze publicatie op de website vanaf 16/01/2017.

Dit betreft de Rode Poortstraat, voor een nieuwe verkaveling te Beveren-Leie, tussen de Nijverheidstraat en de Deken De Bostraat.

Regelmatig maakt het stadsbestuur nieuwe stedelijke reglementen en verordeningen.

Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de stedelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

De burgemeester van stad Waregem, provincie West-Vlaanderen,

bevestigt dat het reglementen met volgnummers 1751 tot en met 1756 van de Gemeenteraad gedateerd 10/01/17, met als onderwerp

aanvullende verkeersreglement wegverkeer naar aanleiding van:

 

Occasionele Politieverordeningen Schepencollege 12/01/2017

Van de zitting van 23 januari 2017 in de vergaderzaal van het OCMW op de 5de verdieping van De Meers.

We dagen je uit om in februari geen alcohol te drinken!