Aangifte doodgeboren kindje

Sinds 31 maart 2019 hebben ouders van sterrenkindjes – dit zijn kindjes die dood geboren werden – meer registratiemogelijkheden bij de dienst burgerlijke stand. Zo’n registratie kan emotioneel veel betekenen voor de ouders.

Mogelijkheden voor aangifte
  online: leg zelf je afspraak vast
  telefoneer naar de dienst burgerlijke stand
  ter plaatse: maak een afspraak aan balie stadswinkel

De wet maakt een onderscheid naargelang het moment van de geboorte:
 Na minder dan 140 dagen zwangerschap: registratie bij de dienst burgerlijke stand is niet mogelijk

  • Van 140 tot en met 179 dagen zwangerschap: registratie is mogelijk, maar niet verplicht. De ouders kunnen hun kindje eventueel een voornaam geven, geen familienaam.
  • Vanaf 180 dagen zwangerschap: registratie is verplicht. De ouders kunnen hun kindje eventueel een voornaam en een familienaam geven.

De duur van de zwangerschap moet aangetoond worden met een medisch attest.