FOD Sociale Zekerheid

Kruidtuinlaan 50
1000
Brussel

FOD Sociale Zekerheid is de bestuursdirectie van de uitkeringen aan personen met een handicap.

Nieuw adres sinds 01-01-2009!
Het adres in de Zwarte Lievevrouwstraat is niet meer geldig!