Art-Connections

Art-Connections organiseert internationale kunstprojecten met deelnemers uit Engeland, Duitsland, Nederland en Vlannderen. 2-3 projecten per jaar op diverse locaties. Art-Connections behartigt tevens de belangen van de buitenlandse kunstenaar die op de website zijn vermeld.

Als nevenactiviteit is de zaakvoerder adviseur in het aandragen van oplossingen bij problemen van grond- en oppervlaktewater.