Ataata

Ataata biedt volgende diensten aan * Huiswerkbegeleiding * » hulp bij het opstellen van een planning » samen het huiswerk maken » opdrachten waarbij de student vast zit, terug op het spoor zetten » helpen studeren, lessen ondervragen »… * Studiebegeleiding * » uitleggen van de leerstof » extra oefeningen maken » schema’s, mindmaps en samenvattingen opmaken » helpen bij het uitwerken van de GIP, bachelorproef, masterproef (kritische commentaar op inhoud, structuur,..) » studieplanning opstellen doorheen het jaar of in functie van de examenperiode » … * Studieadvies *