E-Luse

E-Luse is een studiebureau dat een aantal milieu- en energiegerelateerde diensten aanbiedt aan bedrijven en particulieren, met name de opmaak van energie audits en energieplannen (o.a. EBO en EED), de studie naar alternatieve energie, energieprestatiecertificaten en EPB-begeleiding bij (ver)bouwen.