YUSO

Tel: 0032(0)56960124
Gsm: 0032(0)478381389
Fax: 0032(0)56620134

Yuso legt zich toe op de handel, distributie en vermarkting van groenestroom geïnjecteerd op de Vlaamse distributienetten.

Yuso biedt opkoopcontracten voor decentraal geproduceerde elektriciteit uit biomassa, biogasinstallaties, windmolens of zonneparken.  Verder verleent Yuso monitoringdiensten aan operatoren van decentrale productie-installaties.

Yuso is houder van een licentie als evenwichtsverantwoordelijke op het Elia TSO net en spitst zich toe op de Vlaamse distributienetten.