Omgevingsvergunningen

1. OPENBARE ONDERZOEKEN

Dit zijn alle aanvragen voor omgevingsvergunning die aan een openbaar onderzoek van dertig dagen worden onderworpen.

  • Overzicht lopende onderzoeken: bekijk de lijst
  • Dossiers inkijken: digitaal op de diensten stedenbouw en milieu of via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen)
  • Bezwaar indienen: voor het einde van het openbaar onderzoek. Je richt dit naar het schepencollege. Dat kan met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte (met ontvangstbewijs) in de stadswinkel of via het omgevingsloket.

2. BESLISTE AANVRAGEN

Dit zijn alle aanvragen voor omgevingsvergunning waar het schepencollege, de Deputatie of de Vlaamse overheid een beslissing over nam.

  • Overzicht besliste aanvragen: bekijk de lijst
  • Beslissingen inkijken: digitaal op de diensten stedenbouw en milieu of via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen)
  • Beroep instellen: tot 30 kalenderdagen vanaf de dag na de aanplakking van de bekendmaking op de bouwplaats zelf. De beroepsprocedure kan je hier bekijken. 

 

Lopende openbare onderzoeken

Momenteel loopt voor volgende omgevingsprojecten een openbaar onderzoek: 

Referentie omgevingsloket: 2019004608
Aanvrager: VVM Pharma Invest bvba
Ligging: Deerlijkseweg 111, 8790 Waregem
Aanvraag: plaatsen van lichtreclame/apothekerskruis
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 20 februari 2019 tot en met 21 maart 2019
Bekendmaking bekijken: vvmpharmainvest

Referentie omgevingsloket: 2019013819
Aanvrager: Smekens Steven - Lancksweerdt Evelyne
Ligging: Goudenregenlaan 1, 8793 Waregem
Aanvraag: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 21 februari 2019 tot en met 22 maart 2019
Bekendmaking bekijken: smekens

Referentie omgevingsloket: 2019012811
Aanvrager
: Immo Beguin bvba
Ligging: Roterijstraat 202, 8793 Waregem
Aanvraag: verbouwen van woning naar kantoor met appartement
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 26 februari 2019 tot en met 27 maart 2019
Bekendmaking bekijkenImmo Beguin bvba

Referentie omgevingsloket: 2019019783
Aanvrager
: Sabbe Tony - Meersman Petra
Ligging: Tienbunder 35, 8792 Waregem
Aanvraag: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Stedenbouwkundige handelingen 
Periode openbaar onderzoek: van 26 februari 2019 tot en met 27 maart 2019
Bekendmaking bekijken: Sabbe - Meersman

Referentie omgevingsloket: 2019016708
Aanvrager: Sulmon nv
Ligging: Brabantstraat 113, 8790 Waregem
Aanvraag: bouwen van loods + exploitatie klasse 3
Stedenbouwkundige handelingen – exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 28 februari 2019 tot en met 29 maart 2019
Bekendmaking bekijken: sulmon

Referentie omgevingsloket: 2019016715
Aanvrager:
Flanders Surplus nv
Ligging: Brabantstraat 111, 8790 Waregem
Aanvraag: bouwen van loods + exploitatie klasse 3
Stedenbouwkundige handelingen – exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 28 februari 2019 tot en met 29 maart 2019
Bekendmaking bekijken: flanderssurplus


Referentie omgevingsloket: 
2018139079
Aanvrager:
TVH Parts en TVH Equipment nv (Fremato Group nv)
Ligging: Brabantstraat 38-56, 8790 Waregem
Aanvraag: aanleggen van een parking voor 15 vrachtwagens
Stedenbouwkundige handelingen – exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 27 februari 2019 tot en met 28 maart 2019
Bekendmaking bekijken:  TVH Parts en TVH Equipment nv (Fremato)

Referentie omgevingsloket: 2019023157
Aanvrager: De Nolf Willy – Delesie Katrien
Ligging: Drogenboomstraat 40, 8790 Waregem
Aanvraag: Bouwen van woning met bijgebouw na slopen bestaande woning en bijgebouwen.
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 1 maart 2019 tot en met 30 maart 2019
Bekendmaking bekijkenDe Nolf - Delesie

Referentie omgevingsloket: 2019007716
Aanvrager: Claessens Canvas
Ligging: Molenstraat 47, 8790 Waregem
Aanvraag: productie van schilderdoeken en spieramen
exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 7 maart 2019 tot en met 5 april 2019
Bekendmaking bekijkenClaessens

Referentie omgevingsloket: 2018133573
Aanvrager: Lefevere Tim
Ligging: Meelstraat 49, 8792 Waregem
Aanvraag: omvormen van bestaande stalling tot dierenpension voor honden + exploitatie klasse 2
Stedenbouwkundige handelingen – exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 7 maart 2019 tot en met 5 april 2019
Bekendmaking bekijken: lefeveretim

Referentie omgevingsloket: 2019005212
Aanvrager
: WAGSO
Ligging: Schoendalestraat zn, Spoorweglaan zn, 8793 Waregem
Aanvraag: verkavelen in 42 loten voor eengezinswoningen, 11 projectzones en aanleg openbare wegenis
Stedenbouwkundige handelingen - verkavelen van gronden
Periode openbaar onderzoek: van 6 maart 2019 tot en met 4 april 2019
Bekendmaking bekijken: WAGSO

Referentie omgevingsloket: 2018060228
Aanvrager: Famco Invest bvba
Ligging: Wortegemseweg 92, 8790 Waregem
Aanvraag: bouwen van kantoorgebouw + wijzigen functie: van woning naar kantoor
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 8 maart 2019 tot en met 6 april 2019
Bekendmaking bekijken: famcoinvest

Referentie omgevingsloket: 2018113998
Aanvrager:
Bouw Paul Huyzentruyt nv
Ligging: Grote Heerweg 2, 8791 Waregem
Aanvraag: verbouwen en uitbreiden van bedrijfsgebouw
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 11 maart 2019 tot en met 9 april 2019
Bekendmaking bekijken:  huyzentruyt

Referentie omgevingsloket: 2019021559
Aanvrager
: Adams Jonas
Ligging: Meersstraat 72, 8790 Waregem
Aanvraag: verbouwen van bestaande veranda bij horecazaak
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 11 maart 2019 tot en met 9 april 2019
Bekendmaking bekijken: Adams Jonas

Referentie omgevingsloket: 2018142864
Aanvrager: Arbowar nv
Ligging: Driesstraat 80, 8790 Waregem
Aanvraag: regulariseren van bouwen serregebouw, loodsen, sleufsilo's en verhardingen
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 13 maart 2019 tot en met 11 april 2019
Bekendmaking bekijken: Arbowar nv

Referentie omgevingsloket: 2019021990
Aanvrager: Progalys bvba
Ligging: Gentseweg 493-495, 8793 Waregem
Aanvraag: bijstelling van de milieuvoorwaarden door de exploitant
Ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 21 maart 2019 tot en met 19 april 2019
Bekendmaking bekijken:  Progalys

Referentie omgevingsloket: 2019031618
Aanvrager: 
Van Quickelberghe Anthony
Ligging: Goelevenweg 42-44, 8790 Waregem
Aanvraag: Verkavelen van grind in 6 loten voor halfopen bebouwing + slopen van bestaande bebouwing
Stedenbouwkundige handelingen - Verkavelen van gronden
Periode openbaar onderzoek: van 27 maart 2019 tot en met 25 april 2019
Bekendmaking bekijkenVan Quickelberghe Anthony

 


Besliste aanvragen

Volgende omgevingsprojecten zijn beslist:          

Referentie omgevingsloket: 2018154502
Aanvrager: SAFE nv
Ligging: Processiestraat 77 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van meergezinswoning (4 woongelegenheden) na slopen bestaande bebouwing
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: safe

Referentie omgevingsloket: 2019000404
Aanvrager: VAN WEEHAEGHE Guy
Ligging: Zultseweg 150 te 8790 Waregem
Omschrijving project: plaatsen van overkapping in aluminium
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: vanweehaeghe

Referentie omgevingsloket: 2018149779
Aanvrager: OSTIJN Jorn, Jan, Georges - DEKIERE Els
Ligging: Kortrijkseweg 195 te 8791 Waregem
Omschrijving project: omvormen van bestaande eengezinswoning naar meergezinswoning (3 woongelegenheden)
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: ostijndekiere

Referentie omgevingsloket: 2018147762
Aanvrager: VANEECKHOUT Nicolas
Ligging: Sprietestraat 233 te 8792 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: vaneeckhoutnicolas

Referentie omgevingsloket: 2018153656
Aanvrager: CALLEWIER Veerle
Ligging: Hazepad 20 te 8790 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: callewierveerle

Referentie omgevingsloket: 2018143884
Aanvrager: DELBEKE Elise & Christian - SABBE Jan
Ligging: Koekoekstraat 40-40A te 8793 Waregem
Omschrijving project: bouwen van meergezinswoning (3 woongelegenheden) na slopen van twee bestaande woningen
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: delbekesabbe

Referentie omgevingsloket: 2019013206
Aanvrager: DESMET Nancy
Ligging: Gentseweg 442 te 8793 Waregem
Omschrijving project: bouwen van veranda
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: desmetnancy

Referentie omgevingsloket: 2018152982
Aanvrager: DEVOS Jan - THIBAUT Greet
Ligging: Abeelstraat 5 te 8793 Waregem
Omschrijving project: bouwen van alleenstaande woning
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: devosthibaut

Referentie omgevingsloket: 2018152117
Aanvrager: ATTIAOUI Hanane
Ligging: Kleine Heerweg 121 te 8791 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: attiaouihanane

Referentie omgevingsloket: 2018146954
Aanvrager: MAES Gregory - BUYCK Kimberly
Ligging: Pijkstraat 69 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van losstaande garage
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: maesbuyck

Referentie omgevingsloket: 2018145374
Aanvrager: VANDORPE Marc
Ligging: Kleine Nieuwstraat 25 te 8792 Waregem
Omschrijving project: vernieuwen van gevels en opritten
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: vandorpemarc

Referentie omgevingsloket: 2019015679
Aanvrager: DESMET Eddy - VANWYNSBERGHE Kathleen
Ligging: Hoogmolenwegel 28 te 8790 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: desmetvanwynsberghe

Referentie omgevingsloket: 2019012763
Aanvrager: LISARDE Piet
Ligging: Pijkstraat 75 te 8790 Waregem
Omschrijving project: plaatsen van reclamebord
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: lisardepiet

Referentie omgevingsloket: 2018157381
Aanvrager: GHEKIERE Luc
Ligging: Kuipersstraat 35 te 8790 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: ghekiereluc

Referentie omgevingsloket: 2019007175
Aanvrager: RD Group cvba
Ligging: Kalkhoevestraat 55-57 te 8790 Waregem
Omschrijving project: schrijnwerkerij
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken:  RD-Group

Referentie omgevingsloket: 2018111223
Aanvrager: Drukkerij Dhondt-Label Products nv
Ligging: Vichtseweg 176A te 8790 Waregem
Omschrijving project: drukkerij
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: Drukkerij_Dhondt

Referentie omgevingsloket: 2018123978
Aanvrager: Jozef Vanden Buverie en Co
Ligging: Spildoornstraat 14-16 te 8792 Waregem
Omschrijving project: uitbreiding en toevoeging nr. 16
Datum beslissing: 14 februari 2019
Bekendmaking bekijken: Vanden_Buverie_J.

Referentie omgevingsloket: 2018148534
Aanvrager: GOUTSMET Alexander - NUYTTENS Tineke
Ligging: Sint-Jansstraat 118 te 8791 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning na slopen van aanbouw
Datum beslissing: 21 februari 2019
Bekendmaking bekijken: goutsmetnuyttens

Referentie omgevingsloket: 2018158395
Aanvrager: MINNE Gregory
Ligging: Processiestraat 106 te 8790 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 21 februari 2019
Bekendmaking bekijken: minnegregory

Referentie omgevingsloket: 2018147742
Aanvrager: Matexi Projects nv
Ligging: Liebaardstraat 24, Liebaardstraat 28 te 8792 Waregem
Omschrijving project: bouwen van meergezinswoning (19 woongelegenheden) met garageboxen
Datum beslissing: 21 februari 2019
Bekendmaking bekijken: matexiprojects

Referentie omgevingsloket: 2018151057
Aanvrager: Weverij KUIPERSHOF bvba
Ligging: Vichtseweg 230 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van burelen en aanleggen van parking bij bedrijfsgebouwen na slopen van deel bedrijfsgebouw
Datum beslissing: 21 februari 2019
Bekendmaking bekijken: weverijkuipershof

Referentie omgevingsloket: 2018128500
Aanvrager: Machinery Resale bvba
Ligging: Nokerseweg 200 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden door de exploitant
Datum beslissing: 21 februari 2019
Bekendmaking bekijken:  Machinery_Resale

Referentie omgevingsloket: 2019021608
Aanvrager: DI REDA Salvatore
Ligging: Aloise Biebuyckstraat 17 te 8793 Waregem
Omschrijving project: wijzigen van voorgevel: dichtmaken van raam en deur + aanbrengen van gevelbekleding
Datum beslissing: 28 februari 2019
Bekendmaking bekijken: diredasalvatore

Referentie omgevingsloket: 2018157479
Aanvrager: VAN ROBAYS Roland - VYNCKE Dieter
Ligging: Stormestraat 55 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van meergezinswoning (8 woongelegenheden) met handelsruimte en ondergrondse parking na slopen van bestaande bebouwing
Datum beslissing: 28 februari 2019
Bekendmaking bekijken: vanrobaysvyncke

Referentie omgevingsloket: 2019020938
Aanvrager: VANHOUTTE Stijn - SOMROOP Soontharaporn
Ligging: Brabantstraat 30 te 8790 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 28 februari 2019
Bekendmaking bekijken: vanhouttesomroop

Referentie omgevingsloket: 2019004744
Aanvrager: DEWITTE Jonas
Ligging: Astridlaan 35 te 8792 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 28 februari 2019
Bekendmaking bekijken: dewittejonas

Referentie omgevingsloket: 2018156037
Aanvrager: VERGUCHT Cindy
Ligging: Grasdreef 28 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van alleenstaande woning
Datum beslissing: 28 februari 2019
Bekendmaking bekijken: verguchtcindy

Referentie omgevingsloket: 2019005853
Aanvrager: DEKETELE Hervé
Ligging: Kwadestraat 91 te 8792 Waregem
Omschrijving project: slopen van bijgebouwen
Datum beslissing: 28 februari 2019
Bekendmaking bekijken: deketeleherve

Referentie omgevingsloket: 2018156082
Aanvrager: Bouw Paul Huyzentruyt nv
Ligging: Grote Heerweg 2 te 8791 Waregem
Omschrijving project: bouwen van woning na slopen bestaande
Datum beslissing: 7 maart 2019
Bekendmaking bekijken: bouwpaulhuyzentruyt

Referentie omgevingsloket: 2019026226
Aanvrager: VERMEIRE Koen
Ligging: Driekavenstraat 43 te 8790 Waregem
Omschrijving project: vellen van bomen
Datum beslissing: 7 maart 2019
Bekendmaking bekijken: vermeirekoen

Referentie omgevingsloket: 2018154601
Aanvrager: DECOSTERE Etienne
Ligging: Bessemstraat 91 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van alleenstaande woning
Datum beslissing: 7 maart 2019
Bekendmaking bekijken: decostereetienne

Referentie omgevingsloket: 2019004741
Aanvrager: HOBO Miyoshi
Ligging: Wortegemseweg 51 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van bijgebouw
Datum beslissing: 7 maart 2019
Bekendmaking bekijken: hobomiyoshi

Referentie omgevingsloket: 2018154632
Aanvrager: Katholiek Secundair Onderwijs Waregem - Anzegem - Avelgem vzw
Ligging: Broekstraat 6 te 8790 Waregem
Omschrijving project: inrichten van internaat en VIBSO-lokalen in voormalig klooster
Datum beslissing: 7 maart 2019
Bekendmaking bekijken: kso

Referentie omgevingsloket: 2019002712
Aanvrager: VERBEKE Michael - DE VOS Mia
Ligging: Langveld 8 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van alleenstaande woning + carport met tuinberging
Datum beslissing: 7 maart 2019
Bekendmaking bekijken: verbekedevos

Referentie omgevingsloket: 2018157465
Aanvrager: DE GROOTE Jeffry - VAN HEYGHEN Kimberly
Ligging: Desselgemseweg 72 te 8790 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 7 maart 2019
Bekendmaking bekijken: degrootevanheyghen

Referentie omgevingsloket: 2019004304
Aanvrager: VAN OOSTHUYSE Marc
Ligging: Haantjesstraat 15 te 8790 Waregem
Omschrijving project: regulariseren van aangebouwde garage
Datum beslissing: 7 maart 2019
Bekendmaking bekijken: vanoosthuyse

Referentie omgevingsloket: 2019002635
Aanvrager: SANTELE Olivier - VAN WYNGENE Lies
Ligging: Wagenaarstraat 11 te 8791 Waregem
Omschrijving project: slopen en herbouwen van woning en bijgebouw
Datum beslissing: 7 maart 2019
Bekendmaking bekijken: santelevanwyngene

Referentie omgevingsloket: 2019024364
Aanvrager: VAN DE PUTTE Dirk
Ligging: Boeversstraat 12 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van leefveranda (melding)
Datum beslissing: 7 maart 2019
Bekendmaking bekijken: vandeputte

Referentie omgevingsloket: 2018017046
Aanvrager: Boss Paints nv
Ligging: Nijverheidstraat 79, 81, 81B te 8791 Waregem
Omschrijving project: aanleg bijkomende parking en herpositionering buitenexpositie +CLP-omzetting opslag gevaarlijke produkten & update vergunningsplichtige activiteiten
Datum beslissing: 7 maart 2019
Bekendmaking bekijken:  Boss Paints

Referentie omgevingsloket: 2019025074
Aanvrager: VAN CAUWENBERGHE Henri
Ligging: Vichtseweg 166 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van garage
Datum beslissing: 14 maart 2019
Bekendmaking bekijken: vancauwenberghehenri

Referentie omgevingsloket: 2019011739
Aanvrager: STAELENS Wim
Ligging: Galopstraat 12 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van houten bijgebouw
Datum beslissing: 14 maart 2019
Bekendmaking bekijken: staelenswim

Referentie omgevingsloket: 2018125503
Aanvrager: COUDIJZER Kathleen
Ligging: Putmanstraat 20 te 8790 Waregem
Omschrijving project: wijzigen gevel + inwendig verbouwen van bestaande woning
Datum beslissing: 14 maart 2019
Bekendmaking bekijken: coudijzerkathleen

Referentie omgevingsloket: 2019008854
Aanvrager: DAENEKINDT Mathias
Ligging: Zultseweg 86 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van poolhouse en aanleggen van zwembad
Datum beslissing: 14 maart 2019
Bekendmaking bekijken: daenekindtmathias

Referentie omgevingsloket: 2018134895
Aanvrager: CALLENS WILLY nv
Ligging: Industrielaan 21-23 te 8790 Waregem
Omschrijving project: uitbreiden van kantoren + (her)aanleggen van verharding
Datum beslissing: 14 maart 2019
Bekendmaking bekijken: CallensWilly

Referentie omgevingsloket: 2018070270
Aanvrager: CONCORDIA TEXTILES nv
Ligging: Flanders-Fieldweg 37, Steenovenstraat 36 te 8790 Waregem
Omschrijving project: hernieuwing grondwaterwinning in de sokkel
Datum beslissing: 14 maart 2019
Bekendmaking bekijken:  Concordia

Gemeenteplein 2
8790
Waregem
056 62 12 88
Nu gesloten
Alles weergeven