Omgevingsvergunningen

1. OPENBARE ONDERZOEKEN

Dit zijn stedenbouwkundige handelingen (vroegere bouwvergunning) en exploitaties van ingedeelde inrichtingen/activiteiten (vroegere milieuvergunning).

  • Overzicht lopende onderzoeken: bekijk de lijst
  • Dossiers inkijken: digitaal op de diensten stedenbouw en milieu of via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen)
  • Bezwaar indienen: voor het einde van het openbaar onderzoek. Je richt dit naar het schepencollege. Dat kan met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte (met ontvangstbewijs) in de stadswinkel of via het omgevingsloket.

2. BESLISTE AANVRAGEN

Dit zijn alle aanvragen voor een omgevingsvergunning waar het schepencollege, de Deputatie of de Vlaamse Overheid een beslissing over nam.

  • Overzicht besliste aanvragen: bekijk de lijst
  • Beslissingen inkijken: digitaal op de diensten stedenbouw en milieu of via het omgevingsloket
  • Beroep instellen: tot 30 kalenderdagen vanaf de dag na de aanplakking van de bekendmaking op de bouwplaats zelf. De beroepsprocedure kan je hier bekijken. 

 

Lopende openbare onderzoeken

Momenteel loopt voor volgende omgevingsprojecten een openbaar onderzoek:

Referentie omgevingsloket: 2017008683
Aanvrager: TaVas nv
Ligging: Brabantstraat zn, 8790 Waregem
Aanvraag: bouwen van kantoorgebouwen en magazijn 
Stedenbouwkundige handelingen + exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 6 november 2018 tot en met 6 december 2018
Bekendmaking bekijken: tavas

Referentie omgevingsloket: 2018121869
Aanvrager: Vansteenkiste Bjorn
Ligging: Pontstraat 86, 8791 Waregem
Aanvraag: herbouwen van berging
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 7 november 2018 tot en met 7 december 2018
Bekendmaking bekijken: Vansteenkiste Bjorn

Referentie omgevingsloket: 2018123586
Aanvrager: Bekaert Thibaud
Ligging: Groenbek 32, 8790 Waregem
Aanvraag: bouwen van productiehal voor ijsproductie
Stedenbouwkundige handelingen – exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 15 november 2018 tot en met 15 december 2018
Bekendmaking bekijken: BekaertThibaud

Referentie omgevingsloket: 2018121087
Aanvrager: Deknudt - Budiharto
Ligging: Spijkerlaan 136, 8791 Waregem
Aanvraag: bouwen van een dokterspraktijk
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 15 november 2018 tot en met 15 december 2018
Bekendmaking bekijken:  Deknudt-Budiharto

Referentie omgevingsloket: 2018111223
Aanvrager: Drukkerij Dhondt – Label products nv
Ligging: Vichtseweg 176A, 8790 Waregem
Aanvraag: drukkerij
Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 16 november 2018 tot en met 16 december 2018
Bekendmaking bekijken:  Drukkerij_Dhondt

Referentie omgevingsproject: 2018123978
Aanvrager: Jozef Vanden Buverie en Co
Ligging: Spildoornstraat 14-16, 8792 Waregem
Aanvraag
: uitbreiding en toevoeging nr 16
Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 16 november 2018 tot en met 16 december 2018
Bekendmaking bekijken:  Jozef_Vanden_Buverie

Referentie omgevingsproject: 2018127312
Aanvrager: Beeusaert Caren
Ligging: Kleithoekstraat 37, 8790 Waregem
Aanvraag: bouwen van woning + bijgebouw na slopen bestaande bebouwing.
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 16 november 2018 tot en met 16 december 2018
Bekendmaking bekijken: Beeusaert Caren

Referentie omgevingsproject: 2018136986
Aanvrager: Waregem Yacht Club vzw
Ligging: Leiesas zn, 8793 Waregem
Aanvraag: bouwen van bergruimte
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 19 november 2018 tot en met 19 december 2018
Bekendmaking bekijken: Waregem Yacht Club vzw

Referentie omgevingsproject: 2018135216
Aanvrager:
Demeulemeester Fernand    
Ligging:
Wortegemseweg 98, 9790 Waregem
Aanvraag:
bijstellen van verkaveling: opsplitsen van één lot in drie loten voor open bebouwing + slopen van woning
Stedenbouwkundige handelingen – bijstelling van verkaveling
Periode openbaar onderzoek:
van 19 november 2018 tot en met 19 december 2018
Bekendmaking bekijken: demeulemeester

Referentie omgevingsloket: 2018131882
Aanvrager: CS Plant bvba
Ligging: Kievitstraat 16, 8790 Waregem
Aanvraag: uitbreiden van kweekserre + bouwen van twee koepelserres
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 20 november 2018 tot en met 20 december 2018
Bekendmaking bekijken: csplant

Referentie omgevingsloket: 2018017046
Aanvrager: Boss Paints nv
Ligging: Nijverheidstraat 79, 81, 81B, 8790 Waregem
Aanvraag: aanleg bijkomende parking & herpositionering buitenexpositie + CLP-omzetting opslag gevaarlijke produkten en update vergunningsplichtige activiteiten
Stedenbouwkundige handelingen + exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 19 november 2018 tot en met 19 december 2018
Bekendmaking bekijken:  Boss_Paints

Referentie omgevingsloket: 2018070270
Aanvrager: Concordia Textiles nv
Ligging: Steenovenstraat 36, Flanders-Fieldweg 37, 8790 Waregem
Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 26 november2018 tot 26 december 2018
Bekendmaking bekijken:  Concordia

Referentie omgevingsloket: 2018128500
Aanvrager: Machinery Resale bvba
Ligging: Nokerseweg 200, 8790 Waregem
Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 26 november 2018 tot 26 december 2018
Bekendmaking bekijken: Machinery Resale

Referentie omgevingsloket: 2018138383
Aanvrager: Debrabandere Bruno
Ligging: Kleurving 8, 8791 Waregem
Aanvraag: bouwen van carport
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 29 november 2018 tot en met 29 december 2018
Bekendmaking bekijken: Debrabandere Bruno

Referentie omgevingsloket: 2017009966
Aanvrager: Renson Ventilation nv
Ligging: Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem
Aanvraag: afwijking afstandsregels rubriek 4
Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 30 november 2018 tot en met 30 december 2018
Bekendmaking bekijken:  Renson

Referentie omgevingsloket: 2018111909
Aanvrager: Lefebre - Coopman
Ligging: Broekstraat 11, 8790 Waregem
Aanvraag: bouwen van alleenstaande woning na slopen bestaande
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 30 november 2018 tot en met 30 december 2018

Referentie omgevingsloket: 2018138778
Aanvrager: De Vriese Projects bvba
Ligging: Poelstraat 54, 8792 Waregem
Aanvraag: bouwen van alleenstaande woning
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 5 december 2018 tot en met 4 januari 2019
Bekendmaking bekijken: devrieseprojects

Referentie omgevingsloket: 2018139224
Aanvrager: Dewitte Olivier
Ligging: Vichtseweg 44-46, 8790 Waregem
Aanvraag: verbouwen en uitbreiden van woning na slopen van aanpalende woning
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 6 december 2018 tot en met 5 januari 2019
Bekendmaking bekijken: dewitte

Referentie omgevingsloket: 2018145269
Aanvrager
: Lambrecht Elisabeth
Ligging: Leiesas 1, 8793 Waregem
Aanvraag: bouwen van clubhuis na slopen bestaande
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 6 december 2018 tot en met 5 januari 2019
Bekendmaking bekijken:  Lambrecht Elisabeth

Referentie omgevingsloket: 2018142180
Aanvrager
: Niezel bvba
Ligging: Franklin Rooseveltlaan 155, 8790 Waregem
Aanvraag: aanleggen van padelvelden en padbolvelden
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 7 december 2018 tot en met 6 januari 2019
Bekendmaking bekijken:  Niezel bvba

Referentie omgevingsloket: 2018145089
Aanvrager
: Van Quickelberghe Anthony
Ligging: Paterswegel zn, 8790 Waregem
Aanvraag: verkavelen van grond in drie loten voor open bebouwing
verkavelen van gronden
Periode openbaar onderzoek: van 10 december 2018 tot en met 9 januari 2019
Bekendmaking bekijken: Van Quickelberghe Anthony

Referentie omgevingsloket: 2018148187
Aanvrager
: Apotheek Mahieu bvba
Ligging: Roterijstraat 232, 8793 Waregem
Aanvraag: herbouwen van berging na slopen bestaande
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 13 december 2018 tot en met 12 januari 2019
Bekendmaking bekijken: Apotheek Mahieu bvba

Referentie omgevingsloket: 2018145615
Aanvrager
: MAS Projects
Ligging: Kleine Nieuwstraat 64-66
Aanvraag: Bouwen van 4 woningen na slopen van bestaande bebouwing
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 14 december 2018 tot en met 13 januari 2019
Bekendmaking bekijken: MAS Projects

 


Besliste aanvragen

Volgende omgevingsprojecten zijn beslist:       

Referentie omgevingsloket: 2018124193
Aanvrager: DE MEESTER Torino
Ligging: Jagersstraat 25 te 8790 Waregem
Omschrijving project: plaatsen van afdak
Datum beslissing: 31 oktober 2018
Bekendmaking bekijken: demeestertorino

Referentie omgevingsloket: 2018113615
Aanvrager: CALLENS Rik - DE SMEDT Nadine
Ligging: Brouwerijstraat 75 te 8790 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning (gewijzigde plannen)
Datum beslissing: 31 oktober 2018
Bekendmaking bekijken: callensdesmedt

Referentie omgevingsloket: 2018097842
Aanvrager: Dr. Bieke Vandenbroucke
Ligging: Groendreef 21 te 8790 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning + bouwen van bijgebouw na slopen bestaande
Datum beslissing: 31 oktober 2018
Bekendmaking bekijken: vandenbrouckebieke

Referentie omgevingsloket: 2018107158
Aanvrager: CAMBIER Gaietan
Ligging: Gentseweg 572-574 te 8793 Waregem
Omschrijving project: plaatsen van reclamebord
Datum beslissing: 31 oktober 2018
Bekendmaking bekijken: cambiergaietan

Referentie omgevingsloket: 2018123944
Aanvrager: FEYS Filip
Ligging: Jan Bouckaertstraat lot 2, 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van halfopen woning
Datum beslissing: 8 november 2018
Bekendmaking bekijken: feysfilip

Referentie omgevingsloket: 2018127058
Aanvrager: VERO DATI VOF
Ligging: Olmstraat 105 te 8790 Waregem
Omschrijving project: wijzigen van voorgevel: maken raamopening (regularisatie)
Datum beslissing: 8 november 2018
Bekendmaking bekijken: verodati

Referentie omgevingsloket: 2018127926
Aanvrager: HAUTEKIET Pol
Ligging: Bessemstraat 91 te 8790 Waregem
Omschrijving project: slopen van woning en aanhorigheden
Datum beslissing: 8 november 2018
Bekendmaking bekijken: hautekietpol

Referentie omgevingsloket: 2018127427
Aanvrager: FEYS Filip
Ligging: Jan Bouckaertstraat lot 1 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van halfopen woning
Datum beslissing: 8 november 2018
Bekendmaking bekijken: feysfilip

Referentie omgevingsloket: 2018130642
Aanvrager: VAN MOORLEGHEM Bjorn
Ligging: Posterijstraat 51-53 te 8793 Waregem
Omschrijving project: wijzigen van voorgevel van vergunde toonzaal met appartement: verticale bekleding ipv horizontale
Datum beslissing: 8 november 2018
Bekendmaking bekijken: vanmoorleghem

Referentie omgevingsloket: 2018098424
Aanvrager: DE BOISERIE Danny
Ligging: Herlaarstraat 19 te 8793 Waregem
Omschrijving project: plaatsen van afdak
Datum beslissing: 8 november 2018
Bekendmaking bekijken: deboiseriedanny

Referentie omgevingsloket: 2018105033
Aanvrager: Bouwwerken Taelman nv
Ligging: Nieuwstraat 200 te 8792 Waregem
Omschrijving project: bouwen van twee halfopen woningen
Datum beslissing: 8 november 2018
Bekendmaking bekijken: bouwwerkentaelman

Referentie omgevingsloket: 2018089987
Aanvrager: De Frene Frank
Ligging: Plasstraat 32 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen landbouwloods en aanbouw na slopen bestaande loodsen + wijziging Klasse 2
Datum beslissing: 8 november 2018
Bekendmaking bekijken: defrenefrank

Referentie omgevingsloket: 2018135220
Aanvrager: VAN GELUWE Philippe
Ligging: Franklin Rooseveltlaan 9 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van carport
Datum beslissing: 15 november 2018
Bekendmaking bekijken: vangeluwephilippe

Referentie omgevingsloket: 2018076607
Aanvrager: WG 625 bvba
Ligging: Gentseweg 625 te 8793 Waregem
Omschrijving project: bouwen van handelspand
Datum beslissing: 15 november 2018
Bekendmaking bekijken: wg625

Referentie omgevingsloket: 2018114180
Aanvrager: VERMOERE Nadine
Ligging: Jozef Duthoystraat 139 te 8790 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 15 november 2018
Bekendmaking bekijken: vermoerenadine

Referentie omgevingsloket: 2018136747
Aanvrager: SCHILLEWAERT Elke
Ligging: Astridlaan 24 te 8792 Waregem
Omschrijving project: wijzigen van voorgevel: wijzigen tussenstuk van ramen
Datum beslissing: 15 november 2018
Bekendmaking bekijken: schillewaertelke

Referentie omgevingsloket: 2018138310
Aanvrager: VANDERYSE Louis
Ligging: Wilgendreef 11 te 8790 Waregem
Omschrijving project: wijzigen voorgevel: aanbrengen gevelbekleding + nieuwe ramen
Datum beslissing: 22 november 2018
Bekendmaking bekijken: vanderyselouis

Referentie omgevingsloket: 2018138275
Aanvrager: FEYS Filip
Ligging: Jan Bouckaertstraat (lot 5) te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van alleenstaande woning
Datum beslissing: 22 november 2018
Bekendmaking bekijken: feysfilip

Referentie omgevingsloket: 2018119380
Aanvrager: DELBEKE Peter
Ligging: Gentseweg 440 te 8793 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 22 november 2018
Bekendmaking bekijken: delbekepeter

Referentie omgevingsloket: 2018120656
Aanvrager: BAETENS Stefan
Ligging: Schoendalestraat 69 te 8793 Waregem
Omschrijving project: wijzigen voorgevel: aanbrengen van gevelbekleding
Datum beslissing: 22 november 2018
Bekendmaking bekijken: baetensstefan

Referentie omgevingsloket: 2018076216
Aanvrager: Immo Gaverbeek nv
Ligging: Gentseweg 723, Gentseweg 729 te 8793 Waregem
Omschrijving project: bouwen van vier winkelunits
Datum beslissing: 22 november 2018
Bekendmaking bekijken: immogaverbeek

Referentie omgevingsloket: 2018137647
Aanvrager: SIMOENS Laurens - VAN WONTERGHEM Bo
Ligging: Caseelstraat 86 te 8790 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning na slopen bestaande aanbouw
Datum beslissing: 22 november 2018
Bekendmaking bekijken: simoensvanwonterghem

Referentie omgevingsloket: 2018134456
Aanvrager: DELBEKE Peter
Ligging: Gentseweg 440 te 8793 Waregem
Omschrijving project: inrichten van zorgwoning
Datum beslissing: 22 november 2018
Bekendmaking bekijken: delbekepeter

Referentie omgevingsloket: 2018137662
Aanvrager: MAEBE Jelle - COETSIER Charlotte
Ligging: Nieuwenhovestraat 8 te 8790 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 22 november 2018
Bekendmaking bekijken: maebecoetsier

Referentie omgevingsloket: 2018118053
Aanvrager: GOEDEFROIDT Wouter
Ligging: Jozef Duthoystraat 94 te 8790 Waregem
Omschrijving project: plaatsen van omheining
Datum beslissing: 22 november 2018
Bekendmaking bekijken: goedefroidtwouter

Referentie omgevingsloket: 2018097604
Aanvrager: DELFT Nico
Ligging: Lavendellaan 1 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van poolhouse + aanleggen van zwembad
Datum beslissing: 22 november 2018
Bekendmaking bekijken: delftnico

Referentie omgevingsloket: 2018109238
Aanvrager: DERVARO bvba
Ligging: Koekoekstraat 53, 55, 57 te 8793 Waregem
Omschrijving project: bouwen van meergezinswoning (6 woongelegenheden), fietsberging en carport na slopen van bestaande bebouwing
Datum beslissing: 22 november 2018
Bekendmaking bekijken: dervaro

Referentie omgevingsloket: 2018135736
Aanvrager: City Gardens thv
Ligging: Stormestraat 97 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bronbemaling
Datum beslissing: 29 november 2018
Bekendmaking bekijken: City_Gardens

Referentie omgevingsloket: 2018090920
Aanvrager: PPG Coatings bvba
Ligging: Gentseweg 430 te 8793 Waregem
Omschrijving project: magazijn winkelruimte met opslag verven en verftoebehoren voor professionelen
Datum beslissing: 29 november 2018
Bekendmaking bekijken:  PPG_Coatings

Referentie omgevingsloket: 2018091089
Aanvrager: MAN Zuid Vlaanderen bvba
Ligging: Transvaalstraat 47, 8793 Waregem
Datum beslissing: 29 november 2018
Bekendmaking bekijken:  Man_zvl

Referentie omgevingsloket: 2018111124
Aanvrager: FRAEYE Stephen
Ligging: Marcel Windelsstraat zn te 8790 Waregem
Omschrijving project: slopen van garages + aanleggen van verharding
Datum beslissing: 29 november 2018
Bekendmaking bekijken:  fraeyestephen

Referentie omgevingsloket: 2018124522
Aanvrager: VANDEVOORDE Anthony
Ligging: Gewad 23 te 8792 Waregem
Omschrijving project: plaatsen van veranda
Datum beslissing: 29 november 2018
Bekendmaking bekijken: vandevoordeanthony

Referentie omgevingsloket: 2018118061
Aanvrager: COURTENS Marc
Ligging: Hekelweg 1 te 8791 Waregem
Omschrijving project: plaatsen van fietsoverkapping
Datum beslissing: 29 november 2018
Bekendmaking bekijken: courtensmarc

Referentie omgevingsloket: 2018105223
Aanvrager: DECOCK Klaas - DE LANGE Lies
Ligging: René Sabbestraat 13 te 8790 Waregem
Omschrijving project: aanbouwen van berging en overdekt terras aan bestaande woning
Datum beslissing: 29 november 2018
Bekendmaking bekijken: decockdelange

Referentie omgevingsloket: 2018118416
Aanvrager: DHEEDENE Luc
Ligging: Holstraat 59, Holstraat 61, Holstraat 61A te 8790 Waregem
Omschrijving project: afbreken en herplaatsen van balkons aan bestaande meergezinswoning
Datum beslissing: 29 november 2018
Bekendmaking bekijken: dheedeneluc

Referentie omgevingsloket: 2018119658
Aanvrager: FEYS - VIAENE bvba
Ligging: Jan Bouckaertstraat lot 4 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van alleenstaande woning
Datum beslissing: 29 november 2018
Bekendmaking bekijken: feysviaene

Referentie omgevingsloket: 2018114621
Aanvrager: DEMEESTERE Karen-Ann
Ligging: Everaardstraat 18 te 8791 Waregem
Omschrijving project: plaatsen van keermuren
Datum beslissing: 29 november 2018
Bekendmaking bekijken: demeestere

Referentie omgevingsloket: 2018118893
Aanvrager: BEYENS Jan
Ligging: Henri Lebbestraat 3 te 8790 Waregem
Omschrijving project: plaatsen van reclametotem
Datum beslissing: 29 november 2018
Bekendmaking bekijken: beyensjan

Referentie omgevingsloket: 2018139522
Aanvrager: Fluvius System Operator cvba
Ligging: Pitantiestraat 126 te 8792 Waregem
Omschrijving project: plaatsen van gascabine
Datum beslissing: 29 november 2018
Bekendmaking bekijken: fluviussystemoperator

Referentie omgevingsloket: 2018089311
Aanvrager: Aquafin nv
Ligging: Brabantstraat 105 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bijstelling milieuvoorwaarden door de exploitant
Datum beslissing: 29 november 2018
Bekendmaking bekijken: Aquafin

 

 

Gemeenteplein 2
8790
Waregem
056 62 12 88
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven