Beleidsinfo

Dagelijks wordt er in onze stad aan het beleid gesleuteld om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Elk vakgebied heeft zijn eigen beleidsplan voor de (nabije) toekomst en elk jaar wordt er geëvalueerd hoe het voorbije werkjaar is verlopen.

En om de goede werking van Waregem te verzekeren zijn er echter ook een hoop reglementen opgemaakt, al dan niet van financiële aard. Deze financiële brok wordt tevens uitgesplitst in alle mogelijke aspecten.

In het kader van de openbaarheid van bestuur, kan je alle informatie hieromtrent online raadplegen. Dit gaat zowel over de jaarverslagen, de beleidsplannen als om een overzicht van alle reglementen, belastingen, subsidies, enz... die geldig zijn voor en in Waregem.