Omgevingsvergunningen

1. OPENBARE ONDERZOEKEN

Dit zijn alle aanvragen voor omgevingsvergunning die aan een openbaar onderzoek van dertig dagen worden onderworpen.

  • Overzicht lopende onderzoeken: bekijk de lijst
  • Dossiers inkijken: digitaal op de diensten stedenbouw en milieu of via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen)
  • Bezwaar indienen: voor het einde van het openbaar onderzoek. Je richt dit naar het schepencollege. Dat kan met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte (met ontvangstbewijs) in de stadswinkel of via het omgevingsloket.

2. BESLISTE AANVRAGEN

Dit zijn alle aanvragen voor omgevingsvergunning waar het schepencollege, de Deputatie of de Vlaamse overheid een beslissing over nam.

  • Overzicht besliste aanvragen: bekijk de lijst
  • Beslissingen inkijken: digitaal op de diensten stedenbouw en milieu of via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen)
  • Beroep instellen: tot 30 kalenderdagen vanaf de dag na de aanplakking van de bekendmaking op de bouwplaats zelf.  De beroepsprocedure kan je hier bekijken. 

LOPENDE OPENBARE ONDERZOEKEN

Momenteel loopt voor volgende omgevingsprojecten een openbaar onderzoek:

Referentie omgevingsloket: 2019021990
Aanvrager: Progalys bvba
Ligging: Gentseweg 493-495, 8793 Waregem
Aanvraag: bijstelling van de milieuvoorwaarden door de exploitant
Ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 21 maart 2019 tot en met 19 april 2019
Bekendmaking bekijken:  Progalys

Referentie omgevingsloket: 2019031618
Aanvrager: Van Quickelberghe Anthony
Ligging: Goelevenweg 42-44, 8790 Waregem
Aanvraag: Verkavelen van grind in 6 loten voor halfopen bebouwing + slopen van bestaande bebouwing
Stedenbouwkundige handelingen - verkavelen van gronden
Periode openbaar onderzoek: van 27 maart 2019 tot en met 25 april 2019
Bekendmaking bekijkenVan Quickelberghe Anthony

Referentie omgevingsloket: 2019007634
Aanvrager: Mc Three nv
Ligging: Mannebeekstraat 6, 8790 Waregem
Aanvraag: update vergunning
Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 28 maart 2019 tot en met 26 april 2019
Bekendmaking bekijken: MCThree

Referentie omgevingsloket: 2019011491
Aanvrager: Vandendriessche Stephanie
Ligging: Kapellestraat 4, 8790 Waregem
Aanvraag: wijzigen van functie: woning wordt paramedische praktijk
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 29 maart 2019 tot en met 27 april 2019
Bekendmaking bekijkenVandendriessche Stephanie

Referentie omgevingsloket: 2018037118
Aanvrager: Van Den Broecke Nathalie
Ligging: Driesstraat 82, 8790 Waregem
Aanvraag: slopen en herbouwen deel woning + omvormen deel woning naar kantoren
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 1 april 2019 tot en met 30 april 2019
Bekendmaking bekijkenVan Den Broecke Nathalie

Referentie omgevingsloket: 2019035485
Aanvrager: Bouckaert Maarten
Ligging: Kortrijkseweg 164-166, 8791 Waregem
Aanvraag: bouwen van hoogspanningscabine bij restaurant
Stedenbouwkundige handelingen – exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 4 april 2019 tot en met 3 mei 2019
Bekendmaking bekijken: bouckaertmaarten

Referentie omgevingsloket: 2019040345
Aanvrager: Scherpereel Kurt
Ligging: Galgewegel 50, 8790 Waregem
Aanvraag: Regularisatie carport, vervangen garagepoort door venster + opmetsen venster
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 4 april 2019 tot en met 5 mei 2019
Bekendmaking bekijken: Scherpereel Kurt

Referentie omgevingsloket: 2019040739
Aanvrager: Goethals Greta
Ligging: Kerkdreef 36, 8791 Waregem
Aanvraag: bouwen van pergola
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 11 april 2019 tot en met 10 mei 2019
Bekendmaking bekijken: Goethals Greta

Referentie omgevingsloket: 2019034924
Aanvrager: Fietsen Devos bvba
Ligging: Posterijstraat 11-15, 8793 Waregem
Aanvraag: uitbreiden van fietsenwinkel, bouwen van appartement, herbouwen bijgebouw na slopen van 2 woningen
Stedenbouwkundige handelingen 
Periode openbaar onderzoek: van 11 april 2019 tot en met 10 mei 2019
Bekendmaking bekijken: Fietsen Devos bvba

Referentie omgevingsloket: 2019033973
Aanvrager: Maedes bvba – Fluvius System Operator cvba
Ligging: Schoendalestraat 58, Spinnerijstraat 47, 49, 51 te 8793 Waregem
Aanvraag: bouwen van 17 KMO-units + hoogspanningscabine na slopen bestaande loods
Stedenbouwkundige handelingen – exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 18 april 2019 tot en met 17 mei 2019
Bekendmaking bekijken: maedes

Referentie omgevingsloket: 2019031642
Aanvrager: Noppe Yaiza
Ligging: Galgestraat 23, 8790 Waregem
Aanvraag: wijzigen van functie: woning wordt kinderdagverblijf
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 18 april 2019 tot en met 17 mei 2019
Bekendmaking bekijken: noppeyaiza

Referentie omgevingsloket: 2019048266
Aanvrager: Etablissementen V.A. Claessens nv
Ligging: Molenstraat 45-47,  Westerlaan 42 te 8790 Waregem
Aanvraag: hernieuwing + actualisatie vergunning
Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
Periode openbaar onderzoek: van 19 april 2019 tot en met 18 mei 2019
Bekendmaking bekijken: affiche_Claessens

Referentie omgevingsloket: 2019030098 
Aanvrager: Pattyn nv
Ligging: Stormestraat 47, 8790 Waregem
Aanvraag: verbouwen van bestaand handelspand met 2 woongelegenheden naar handelspand met 5 woongelegenheden
Stedenbouwkundige handelingen 
Periode openbaar onderzoek: van 22 april 2019 tot en met 21 mei 2019 
Bekendmaking bekijken: Pattyn nv

Referentie omgevingsloket: 2019019307
Aanvrager: Vertimac
Ligging: Industrielaan 26-30, 8790 Waregem
Aanvraag: aanleggen van verharding, plaatsen van publiciteit en slopen van bestaande woning
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 22 april 2019 tot en met 21 mei 2019 
Bekendmaking bekijken: Vertimac

Referentie omgevingsloket: 2019037460
Aanvrager: Martens Tom
Ligging: Bilkhagelaan 36-38, 8790 Waregem
Aanvraag: verkavelen van grond voor groepswoningbouw
Stedenbouwkundige handelingen verkavelen van grond
Periode openbaar onderzoek: van 22 april 2019 tot en met 21 mei 2019 
Bekendmaking bekijken: Martens Tom

Referentie omgevingsloket: 2019043943
Aanvrager: Dheedene Nicole
Ligging: Groene Wandeling 21-23, 8790 Waregem
Aanvraag: Verkavelen van grond in 2 loten voor halfopen bebouwing.
Verkavelen van grond
Periode openbaar onderzoek: van 22 april 2019 tot en met 21 mei 2019 
Bekendmaking bekijken: Dheedene Nicole

Referentie omgevingsloket: 2019043520
Aanvrager: Albers Dirk
Ligging: Leemputstraat zn, 8792 Waregem
Aanvraag: wijzigen van reliëf van akkerland voor landbouw
Stedenbouwkundige handelingen
Periode openbaar onderzoek: van 24 april 2019 tot en met 23 mei 2019 
Bekendmaking bekijken: Albers Dirk
 

BESLISTE AANVRAGEN

Volgende omgevingsprojecten zijn beslist:        

Referentie omgevingsloket: 2019025074
Aanvrager: VAN CAUWENBERGHE Henri
Ligging: Vichtseweg 166 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van garage
Datum beslissing: 14 maart 2019
Bekendmaking bekijken: vancauwenberghehenri

Referentie omgevingsloket: 2019011739
Aanvrager: STAELENS Wim
Ligging: Galopstraat 12 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van houten bijgebouw
Datum beslissing: 14 maart 2019
Bekendmaking bekijken: staelenswim

Referentie omgevingsloket: 2018125503
Aanvrager: COUDIJZER Kathleen
Ligging: Putmanstraat 20 te 8790 Waregem
Omschrijving project: wijzigen gevel + inwendig verbouwen van bestaande woning
Datum beslissing: 14 maart 2019
Bekendmaking bekijken: coudijzerkathleen

Referentie omgevingsloket: 2019008854
Aanvrager: DAENEKINDT Mathias
Ligging: Zultseweg 86 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van poolhouse en aanleggen van zwembad
Datum beslissing: 14 maart 2019
Bekendmaking bekijken: daenekindtmathias

Referentie omgevingsloket: 2018134895
Aanvrager: CALLENS WILLY nv
Ligging: Industrielaan 21-23 te 8790 Waregem
Omschrijving project: uitbreiden van kantoren + (her)aanleggen van verharding
Datum beslissing: 14 maart 2019
Bekendmaking bekijken: CallensWilly

Referentie omgevingsloket: 2018070270
Aanvrager: CONCORDIA TEXTILES nv
Ligging: Flanders-Fieldweg 37, Steenovenstraat 36 te 8790 Waregem
Omschrijving project: hernieuwing grondwaterwinning in de sokkel
Datum beslissing: 14 maart 2019
Bekendmaking bekijken:  Concordia

Referentie omgevingsloket: 2018141519
Aanvrager: Alter Expo bvba
Ligging: Brabantstraat 117 te 8790 Waregem
Omschrijving project: opslag 1800m³ hout
Datum beslissing: 20 maart 2019
Bekendmaking bekijken:  Alter_Expo

Referentie omgevingsloket: 2019024294
Aanvrager: Mourik nv
Ligging: Knokstraat 43 te 8792 Waregem
Omschrijving project: bronbemaling voor het plaatsen van een sceptische opslagtank en KWS-afscheider en een regenwaterput
Datum beslissing: 20 maart 2019
Bekendmaking bekijken:  Mourik

Referentie omgevingsloket: 2018132457
Aanvrager: MATTON Pieter - THIENPONT Jörgen
Ligging: Liebaardstraat 81 te 8792 Waregem
Omschrijving project: bouwen van groepsbouw met 3 woningen
Datum beslissing: 20 maart 2019
Bekendmaking bekijken: mattonthienpont

Referentie omgevingsloket: 2018132582
Aanvrager: Lintoo Projects bvba
Ligging: Stationsstraat 101 tem 113, 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van meergezinswoning (19 woongelegenheden) met handelsruimte na slopen van bestaande bebouwing + bouwen van één alleenstaande woning
Datum beslissing: 20 maart 2019
Bekendmaking bekijken: lintooprojects

Referentie omgevingsloket: 2018090247
Aanvrager: DURABRIK Bouwbedrijven nv
Ligging: Grote Heerweg zn, Sint-Jansstraat zn te 8791 Waregem
Omschrijving project: verkavelen van grond in 146 loten voor eengezinswoningen en het aanleggen van wegenis en toekomstig openbaar domein
Datum beslissing: 20 maart 2019
Bekendmaking bekijken: durabrikbouwbedrijven

Referentie omgevingsloket: 2019033060
Aanvrager: BUYSSCHAERT Guillaume
Ligging: Desselgem-Dries 58 te 8792 Waregem
Omschrijving project: kaleien voorgevel van bestaande woning
Datum beslissing: 20 maart 2019
Bekendmaking bekijken: buysschaertguillaume

Referentie omgevingsloket: 2019004685
Aanvrager: MATCO nv
Ligging: Textielstraat 26 te 8790 Waregem
Omschrijving project: slopen van industriegebouw na brand
Datum beslissing: 20 maart 2019
Bekendmaking bekijken: matco

Referentie omgevingsloket: 2019011815
Aanvrager: CHRISTIAENS Pieter - BARBE Sarah
Ligging: Elsdreef 70 te 8790 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 20 maart 2019
Bekendmaking bekijken: christiaensbarbe

Referentie omgevingsloket: 2018140037
Aanvrager: VAN COMPERNOLLE Piet
Ligging: Stuivenbergstraat 5 te 8791 Waregem
Omschrijving project: bouwen van nieuwe longeercirkel en stapmolen, verplaatsen buitenpiste, verbouwen van twee bestaande schuren en slopen van bestaande schuur voor paardenfokkerij
Datum beslissing: 20 maart 2019
Bekendmaking bekijken: vancompernollepiet

Referentie omgevingsloket: 2019022126
Aanvrager: Debackere Agro nv
Ligging: Pontstraat 4 te 8791 Waregem
Omschrijving project: bemaling voor ontgraving bouwput
Datum beslissing: 28 maart 2019
Bekendmaking bekijken:  Debackere_Agro

Referentie omgevingsloket: 2019032110
Aanvrager: Devagro nv
Ligging: Textielstraat 26 te 8790 Waregem
Omschrijving project: mobiele breekinstallatie
Datum beslissing: 28 maart 2019
Bekendmaking bekijken:  Devagro

Referentie omgevingsloket: 2019008114
Aanvrager: VANDELANNOOTE Angélique
Ligging: Kruiskesstraat 94 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van tuinhuis met overdekt terras (weigering)
Datum beslissing: 28 maart 2019
Bekendmaking bekijken: vandelannooteangelique

Referentie omgevingsloket: 2019030311
Aanvrager: DEMEULEMEESTER Fernand
Ligging: Wortegemseweg 98 te 8790 Waregem
Omschrijving project: slopen van bestaande woning
Datum beslissing: 28 maart 2019
Bekendmaking bekijken: demeulemeesterfernand

Referentie omgevingsloket: 2019009804
Aanvrager: RUDAPLAST cvba
Ligging: Grote Heerweg 73 te 8791 Waregem
Omschrijving project: verbouwen van loods naar 3 woongelegenheden (gewijzigde plannen vergunning)
Datum beslissing: 28 maart 2019
Bekendmaking bekijken: rudaplast

Referentie omgevingsloket: 2019011707
Aanvrager: FIJA nv
Ligging: Kalkhoevestraat 10, Kalkhoevestraat 22a te 8790 Waregem
Omschrijving project: wijzigen loods B en kantoorblok B2 op bedrijventerrein 17 West
Datum beslissing: 28 maart 2019
Bekendmaking bekijken: fija

Referentie omgevingsloket: 2019015879
Aanvrager: VANWYNSBERGHE Tom
Ligging: Tjollensstraat 12 te 8790 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en renoveren van bestaande woning naar woning met kantoorruimte
Datum beslissing: 28 maart 2019
Bekendmaking bekijken: vanwynsberghetom

Referentie omgevingsloket: 2019013819
Aanvrager: SMEKENS Steven - LANCKSWEERDT Evelyne
Ligging: Goudenregenlaan 1 te 8793 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 28 maart 2019
Bekendmaking bekijken: smekenslancksweerdt

Referentie omgevingsloket: 2019030293
Aanvrager: VANDERSTRAETEN Jean-Pierre - OSTIJN Hilde
Ligging: Zuringweg 12 te 8791 Waregem
Omschrijving project: uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 28 maart 2019
Bekendmaking bekijken: vanderstraetenostijn

Referentie omgevingsloket: 2019006888
Aanvrager: BOVIJN Ann
Ligging: Krekelstraat 16 te 8792 Waregem
Omschrijving project: bouwen van carport
Datum beslissing: 28 maart 2019
Bekendmaking bekijken: BovijnAnn

Referentie omgevingsloket: 2019009452
Aanvrager: VANWYNSBERGHE Wouter
Ligging: Nokerseweg 129 te 8790 Waregem
Omschrijving project: uitbreiden van bestaande woning + bouwen van carport, fietsenberging en tuinberging (regularisatie)
Datum beslissing: 28 maart 2019
Bekendmaking bekijken: vanwynsberghewouter

Referentie omgevingsloket: 2018157214
Aanvrager: Bouwonderneming Damman nv
Ligging: Jan Bouckaertstraat 11 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van alleenstaande woning
Datum beslissing: 28 maart 2019
Bekendmaking bekijken: bouwonddamman

Referentie omgevingsloket: 2018082973
Aanvrager: MARTENS Tom
Ligging: Kruishoutemseweg zn te 8790 Waregem
Omschrijving project: verkavelen van perceel in 6 loten voor woningbouw (4 voor open en 2 voor halfopen bebouwing) + inbuizen van gracht
Datum beslissing: 4 april 2019
Bekendmaking bekijken: martenstom

Referentie omgevingsloket: 2019019783
Aanvrager: SABBE Tony - MEERSMAN Petra
Ligging: Tienbunder 35 te 8792 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 4 april 2019
Bekendmaking bekijken: sabbemeersman

Referentie omgevingsloket: 2019010487
Aanvrager: LERNAUT Jurka
Ligging: Jozef Duthoystraat 79 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van garage na slopen bestaande tuinberging + vernieuwen en uitbreiden van terras
Datum beslissing: 4 april 2019
Bekendmaking bekijken: lernautjurka

Referentie omgevingsloket: 2019013017
Aanvrager: SAELENS Arjen - VERCRUYSSE Valentine
Ligging: Hoonakkerdreef 56 te 8791 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning met extra woongelegenheid
Datum beslissing: 4 april 2019
Bekendmaking bekijken: saelensvercruysse

Referentie omgevingsloket: 2019003637
Aanvrager: VYMETAL bvba
Ligging: Kortrijkseweg 1 te 8791 Waregem
Omschrijving project: verbouwen van bestaande woning + aanleggen van zwembad
Datum beslissing: 4 april 2019
Bekendmaking bekijken: vymetal

Referentie omgevingsloket: 2019040847
Aanvrager: FEYS Bo
Ligging: Gaverkestraat 44 te 8790 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 4 april 2019
Bekendmaking bekijken: feysbo

Referentie omgevingsloket: 2019016801
Aanvrager: BEEUWSAERT Wim - COUSSEMENT Kathleen
Ligging: Lindakker 10 te 8792 Waregem
Omschrijving project: bouwen van tuinhuis
Datum beslissing: 4 april 2019
Bekendmaking bekijken: beeuwsaertcoussement

Referentie omgevingsloket: 2019033403
Aanvrager: Van de Walle Industriel Building Contractor
Ligging: Henri Lebbestraat 150-152 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bronbemaling voor riolering en kelder
Datum beslissing: 4 april 2019
Bekendmaking bekijkenVan de Walle

Referentie omgevingsloket: 2019028966
Aanvrager: Niels Vanoosthuyze
Ligging: Sprietestraat 32 te 8792 Waregem
Omschrijving project: spuitcabine
Datum beslissing: 4 april 2019
Bekendmaking bekijken: Vanoosthuyze

Referentie omgevingsloket: 2018049377
Aanvrager: Mercuryflooring
Ligging: Steenovenstraat 34-38 te 8790 Waregem
Omschrijving project: nieuwe digitale druklijn voor UV bedrukken van verschillende materialen + actualisatie vergunning
Datum beslissing: 4 april 2019
Bekendmaking bekijken: Mercuryflooring

Referentie omgevingsloket: 2018076607
Aanvrager: WG 625 bvba
Ligging: Gentseweg 625, 8793 Waregem
Omschrijving project: bouwen van handelspand
Datum beslissing: 4 april 2019
Bekendmaking bekijken: WG625

Referentie omgevingsloket: 2019037684
Aanvrager: Dejager Maxine
Ligging: Ruifeleinde 66 te 8791 Waregem
Omschrijving project: houden van 10 honden
Datum beslissing: 11 april 2019
Bekendmaking bekijken:  Dejager Maxine

Referentie omgevingsloket: 2019037024
Aanvrager: Caerels gebrs
Ligging: Broekstraat 11 te 8790 Waregem
Omschrijving project: bemaling voor ontgraving
Datum beslissing: 11 april 2019
Bekendmaking bekijkenCaerels

Referentie omgevingsloket: 2019038072
Aanvrager: Verhelst aannemingen
Ligging: Zuiderlaan te 879 Waregem
Omschrijving project: bemaling voor aanleg riolering Zuiderlaan
Datum beslissing: 11 april 2019
Bekendmaking bekijkenVerhelst

Referentie omgevingsloket: 2018076216
Aanvrager: Immo Gaverbeek nv
Ligging: Gentseweg 723-729, 8793 Waregem
Omschrijving project: bouwen van vier winkelunits
Datum beslissing: 28 maart 2019
Bekendmaking bekijken: ImmoGaverbeek

Referentie omgevingsloket: 2019012673
Aanvrager: WULLEMAN Vincent
Ligging: Opstalstraat 57 te 8792 Waregem
Omschrijving project: bouwen van veranda (weigering)
Datum beslissing: 11 april 2019
Bekendmaking bekijken: wullemanvincent

Referentie omgevingsloket: 2019004608
Aanvrager: VVM Pharma Invest bvba
Ligging: Deerlijkseweg 111 te 8790 Waregem
Omschrijving project: plaatsen van lichtreclame/apothekerskruis
Datum beslissing: 11 april 2019
Bekendmaking bekijken: vvmpharmainvest

Referentie omgevingsloket: 2019016621
Aanvrager: PYLOON bvba
Ligging: Liebaardstraat 64 te 8792 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 11 april 2019
Bekendmaking bekijken: pyloon

Referentie omgevingsloket: 2019020899
Aanvrager: Declercq Stortbeton nv
Ligging: Roterijstraat 148-152 te 8790 Waregem
Omschrijving project: slopen van woning en twee loodsen
Datum beslissing: 11 april 2019
Bekendmaking bekijken: declercqstortbeton

Referentie omgevingsloket: 2019029769
Aanvrager: VANDEKERCKHOVE Dominique - CLOET Carmen
Ligging: Nieuwstraat 65 te 8792 Waregem
Omschrijving project: wijzigen van voorgevel
Datum beslissing: 11 april 2019
Bekendmaking bekijken: vandekerckhovecloet

Referentie omgevingsloket: 2019023141
Aanvrager: BOURY Hans
Ligging: Kortrijkseweg 391 te 8791 Waregem
Omschrijving project: verbouwen van bestaande woning
Datum beslissing: 11 april 2019
Bekendmaking bekijken: bouryhans

Referentie omgevingsloket: 2019020132
Aanvrager: CLAUWS Gaëtan - VAN TROYS Laura
Ligging: Zonneveld 21 te 8793 Waregem
Omschrijving project: bouwen van alleenstaande woning + carport
Datum beslissing: 11 april 2019
Bekendmaking bekijken: clauwsvantroys

Referentie omgevingsloket: 2018154371
Aanvrager: ODBU bvba
Ligging: Henri Lebbestraat zn te 8790 Waregem
Omschrijving project: bouwen van twee meergezinswoningen (10 en 9 woongelegenheden)
Datum beslissing: 11 april 2019
Bekendmaking bekijken: odbu

Referentie omgevingsloket: 2019025202
Aanvrager: RDG Systems bvba
Ligging: Nieuwstraat 73 te 8792 Waregem
Omschrijving project: slopen van bijgebouwen
Datum beslissing: 11 april 2019
Bekendmaking bekijken: rdgsystems

Referentie omgevingsloket: 2019030310
Aanvrager: NOYEZ Ruwena
Ligging: Stagestraat 7 te 8791 Waregem
Omschrijving project: verbouwen en uitbreiden van bestaande woning
Datum beslissing: 11 april 2019
Bekendmaking bekijken: noyezruwena

Referentie omgevingsloket: 2017009966
Aanvrager: Renson Ventilation nv
Ligging: Maalbeekstraat 10 te 8790 Waregem
Omschrijving project:  afwijking afstandsregels
Datum beslissing: 15 april 2019
Bekendmaking bekijken: Renson

omgevingsvergunningen
Referentie Aanvrager Project Adres Datum beslissing bevoegde overheid
1234566 Firma X bouwen van een magazijn Teststraat 111 18/04/2019 Vlaams Gewest