Centrum wordt beter bereikbaar en meer leefbaar

WAT VOORAFGING

In de voorbije maanden kon iedereen kennis maken met het nieuwe mobiliteitsplan voor het centrum en er eventuele opmerkingen op formuleren. Aan de hand daarvan keurde de gemeenteraad begin oktober het definitieve plan voor fase 1 goed.  Vanaf nu zullen de maatregelen stilaan uitgerold worden.

Het centrum van Waregem is een handelscentrum met heel wat scholen en werknemers. Bovendien komen er steeds meer mensen wonen. Maatregelen om de mobiliteit te beheersen zijn dus nodig, onder andere om doorgaand verkeer in de (woon)straten te vermijden en te zorgen voor vlotter verkeer op de ring.

Mobiliteitsplan: fase 1

De eerste fase van het mobiliteitsplan bevat vijf maatregelen om het verkeer vlotter te laten verlopen en vijf om het verkeer te sturen. Deze fase werd goedgekeurd op de gemeenteraad van dinsdag 6 oktober. Hieronder lees je waar we werken aan een vlottere doorstroming voor het doorgaande verkeer.