2,5 miljoen euro om crisis te verzachten

Gepubliceerd op Maandag 30 maart

Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Daarom keurde de gemeenteraad op 7 april een noodfonds van 2 miljoen euro goed.  Op die manier willen we de gevolgen van de coronacrisis binnen de stad verzachten. De gemeenteraad ondersteunt hiermee niet alleen de lokale economie en handel, maar ook de gezinnen én verenigingen. Daarnaast is er een geraamd verlies van 500 000 euro aan inkomsten.

1 000 000 euro voor gezinnen

Elke persoon die op 17 maart 2020 officieel in Waregem woonde, krijgt een Waregembon van 25 euro. Dit is niet alleen goed voor de koopkracht van de gezinnen, maar is meteen ook een steun aan onze lokale ondernemers.

250 000 euro voor handel en economie

Hiervoor wordt rekening gehouden met de steunmaatregelen van de Vlaamse en federale overheid.

250 000 euro voor verenigingen in de vrijetijdssector

Deze verenigingen zullen het moeilijker hebben om opnieuw op te starten na deze periode. Daarom komt er bijkomende budget voor verenigingen die werken rond sport, cultuur, jeugd, senioren, noord-zuid ...

250 000 euro voor kwetsbare gezinnen

Deze steun gaat naar kwetsbare gezinnen in Waregem en wordt gestuurd vanuit het welzijnshuis

250 000 euro voor uitgaven

Het gaat om uitgaven in het kader van de strijd tegen covid-19, onder andere aankoop van beschermings- en ontsmettingsmiddelen, communicatie naar inwoners, ondersteuning ICT ...

Tijdelijke opschorting huurcontracten

Een aantal handelszaken die nu verplicht gesloten zijn, hebben een huurcontract of concessieovereenkomst met de stad, EVAP Sportbeheer, De Schakel of WAGSO. De gemeenteraad besliste dat zij tijdens die verplichte sluiting geen huur moeten betalen. Deze maatregel wordt ook nog voorgelegd aan de raden van bestuur van Sportbeheer, De Schakel en WAGSO.

Tijdelijke opschorting belasting- en tariefreglementen

Zo lang de officiële lockdownperiode geldt (= vastgelegd door de Nationale Veiligheidsraad),

  • betaal je in de bibliotheek niets om materialen te reserveren en wordt de uitleenperiode verlengd
  • zijn er geen controles op het betalend parkeren in de centrumstraten
  • blijft elke nog geldige Waregembon 3 maanden langer geldig
  • zijn er nog veel meer belasting- en tariefreglementen die tijdelijk geschorst worden:  inname openbaar domein, leegstand, markt, ontbrekende parkeerplaatsen…

HOE HET NU VERDER GAAT
Interne werkgroepen en diensten bereiden de praktische uitwerking van al deze maatregelen voor: Welke budgetten worden verschoven? Hoe raken de middelen van het noodfonds tot bij de inwoners? Hoe regelen we het uitstel van betalen? Enzovoort...  Als inwoner, vereniging of handelaar moet je voorlopig niets doen. Van zodra er meer praktische informatie bekend is, laten we dit aan iedereen weten.