Aanvraag economische maatregelen coronacrisis

Dit is een eenmalige stedelijke premie van 750 euro,  naast de Vlaamse compensatiepremie. De aanvraagperiode loopt van 1 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Deze periode kan verlengd worden als de toekenning of uitbetaling van de Vlaamse coronacompensatiepremie niet afgesloten zou zijn.

Om in aanmerking te komen, moet jouw onderneming voldoen aan enkele voorwaarden.
Lees ze goed na voor je het formulier invult!

Gegevens aanvrager
De adresgegevens die we vragen slaan op de VESTIGING van jouw onderneming. Die moet in Waregem of een deelgemeente liggen.
BE
BE
Vul hier de NACE-code en/of de omschrijving van de economische activiteit van jouw onderneming in.
Gegevens verantwoordelijke
Verantwoordingsstukken
Je bent verplicht om enkele bewijzen mee te sturen met je aanvraag. Zonder deze bewijzen kan je geen subsidie krijgen.
voorkeur = url van jouw website. Wie alleen een Facebookpagina heeft, mag de url daarvan invullen.
Bijvoorbeeld: (een afbeelding van) jouw visitekaartje of vast uithangbord aan jouw onderneming.
Slechts één bestand.
15 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp odf pdf doc docx.
LET OP: de Vlaamse corona-compensatiepremie (besluit Vlaamse Regering 10 april 2020) is de premie die een basisbedrag van 3000 euro heeft. Bekijk hier waarover het gaat. De Vlaamse hinderpremie komt NIET in aanmerking.

De stad kan altijd om bijkomende verantwoordingsstukken vragen. Dat gebeurt schriftelijk. In dat geval bezorg je alle extra gevraagde verantwoordingsstukken binnen de 14 dagen na ontvangst van de vraag. Als je dit niet (op tijd) doet, dat vervalt jouw recht op deze eenmalige toelage.

Ondertekening
Ik verklaar dat de ingevulde gegevens correct zijn. Ik bevestig dat ik alle voorwaarden in dit document gelezen heb en aanvaard het reglement voor het toekennen van deze toelage.
De stad verwerkt de gegevens die je hier meedeelt voor de behandeling en verwerking van jouw aanvraag. Om jouw aanvraag te beoordelen kan de stad andere bronnen raadplegen zoals vorige aanvragen, informatie op internet en authentieke overheidsbronnen. Meer info vind je op www.waregem.be/info/privacyverklaring