Aanvraag getuigschrift nationaliteit

Dit getuigschrift bewijst dat je de Belgische nationaliteit hebt. Niet-Belgen kunnen een dergelijk getuigschrift enkel aanvragen bij de ambassade van hun land. Je kan dit getuigschrift enkel voor jezelf aanvragen.

Dit kan je dan afhalen op het stadhuis ofwel wordt het per post naar jouw adres opgestuurd.