Inschrijving sportklassen 2022-2023

Wanneer vinden de sportklassen plaats? Schoolkalender 2022-2023 (aanduidingen in groen + blauw).

Contactgegevens
Informatie klas(sen)
klas
a) Meerdere klassen aanduiden kan
b) Graag 1 formulier voor klassen die in dezelfde week komen
Bv. 2 klassen derde kleuter, 1 klas tweede leerjaar