Inschrijving sportklassen 2024-2025

Wanneer vinden de sportklassen plaats? Schoolkalender 2024-2025 (aanduidingen in groen + blauw).

Contactgegevens
Informatie klas(sen)
klas

a) Meerdere klassen aanduiden kan
b) Graag 1 formulier voor klassen die in dezelfde week komen

Bv. 2 klassen derde kleuter, 1 klas tweede leerjaar