Wat vind je in HIPPO.WAR?

GRATIS TOEGANG

Het is altijd gratis toegankelijk van woensdag tot zondag, telkens van 14.00u. tot 18.00u. Voor begeleide rondleidingen zijn er andere voorwaarden.

HET PAARD TIJDENS WOI

De eerste vleugel van het bezoekerscentrum staat in het teken van het paard tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zij speelden in 1914-1918 een niet te onderschatten rol: bevoorrading, trekken van affuiten, soldaten te paard en nog veel meer.
Je vindt er natuurlijk veel foto's, film- en audiofragmenten, maar ook origineel paardentuig, een volledig en authentiek skelet van een paard uit WOI, een nagebouwd paardenhospitaal... Om alles ook voor de jongeren bevattelijk te maken, is er zelfs een heuse interactieve quiz voorzien.

DE AMERIKANEN TIJDENS WOI

De tweede vleugel van HIPPO.WAR focust op de Amerikanen tijdens WOI. Op 6 april 1917 tekende president Wilson de oorlogsverklaring tegen Duitsland. Tot aan de wapenstilstand op 11 november 1918 speelde het Amerikaanse leger een grote rol in de bevrijding van (de regio rond) Waregem. Een stille getuige is al jarenlang het Flanders Field American Cemetery. Aanvullend hierop ontdek je in HIPPO.WAR niet alleen foto's, filmpjes en geluidsfragmenten, maar ook (veel) Amerikaanse uniformen, originele items (bv. brieven) die we kregen van nabestaanden van soldaten op Flanders Field, alle informatie over deze dappere mannen, het originele sjaaltje van Charles Lindbergh... Tot slot kan je er ook jezelf laten fotograferen net zoals een Amerikaan(se) uit WOI.

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN

Er is ook ruimte voorzien voor tijdelijke tentoonstellingen.