Inspraak

Als burger heb je steeds de kans op inspraak in het beleid en de werking van je overheid. Dit kan zowel op lokaal niveau, als op Vlaams of federaal niveau.

De mogelijkheden hieromtrent zijn heel divers: verkiezingen zijn hiervan een uitstekend voorbeeld, maar zelfs de meldingskaart in Waregem kan een voorbeeld van inspraak zijn.
Het meest courante voorbeeld van inspraak en meedenken met het stedelijk beleid zijn de adviesraden, die elk gespecialiseerd zijn in 1 onderwerp.

En daarnaast geldt ook het decreet op openbaarheid van bestuur, een decreet dat werkt van beide kanten. Jij als burger kan inzicht krijgen in beleidsdocumenten, wij als stad Waregem zijn verplicht om iedereen steeds op de hoogte te houden van het beleid.