Kasteel Casier

Park Baron Casier

Historiek van het kasteel Casier

Het kasteel werd tussen 1847 en 1852 gebouwd in neoclassicistische stijl in opdracht van Felix Deruyck en Nathalie Storme. Geboren in 1818 in Gent als zoon van een dienstmeid en een adellijke vader, Egide Van Larebeke, kwam Felix De Ruyck in 1840 naar Waregem. Zijn opvoeding kreeg hij in het jongenspensionaat van Ivo Van Robaeys, in het Kasteel van Potegem. Hij verbleef ook een tijd bij burgemeester Ferdinand Storme. In 1847 huwde De Ruyck met Nathalie, de dochter van burgemeester Storme. Ze lieten het kasteel optrekken en woonden er vanaf 1852.

Het echtpaar Deruyck stond in Waregem bekend als weldoeners. Zo stichtten zij in 1853 de ‘Conferentie van de H.-Vincentius en Paulo', die de zorg van de arme Waregemnaars op zich nam. De Deruycks namen ook deel aan het societyleven van de gemeente. Samen met Jules Storme ligt Felix Deruyck aan de oorsprong van Waregem Koerse. Bovendien liet Deruyck nog andere gebouwen optrekken in Waregem, waaronder het Hotel de Flandre en aanpalende torentje op de markt. Het echtpaar De Ruyck-Storme bleef kinderloos. Na hun dood gingen de eigendommen over naar hun nichtje Marie-Victorine Storme die gehuwd was met baron Victor Casier. De Casiers resideerden in Gent. Het kasteel in Waregem diende als zomerresidentie. Hun oudste zoon Gabriël Casier huwde met Germaine de Schietere de Lophem. Ze hadden drie kinderen. Jean Casier, hun oudste zoon werd er in 1908 geboren. Baron Jean Casier ging op het kasteel van Nokere wonen, maar bleef een belangrijke figuur in de organisatie van Waregem Koerse.

De paardenstallen aan de noordzijde van het kasteel werden reeds opgetrokken in 1852. In 1904 kwam er een uitbreiding met de bouw van een hondenkennel. De westgevel van het koetshuis was opengewerkt met een boogvormige glaspartij tot op het vloerniveau. Deze zogenaamde orangerie werd verruimd met een halfronde serre. Net voor de Eerste Wereldoorlog werd het koetshuis uitgebreid aan de oostkant met een vijfde travee. Tijdens de laatste dagen van de Eerste Wereldoorlog raakten het kasteel en het koetshuis zwaar beschadigd. In 1919 werd het kasteel hersteld en tegelijk uitgebreid met een zuidelijke vleugel met mansardedak.

De gemeente Waregem kocht het park met kasteel aan in 1977. Na aanpassings- en herstellingswerken werd het domein opengesteld voor het publiek. Vanaf 1983 was er in het kasteel een tearoom ondergebracht, die intussen grondig werd gerenoveerd. In 2003 kwam het kasteel Casier op de lijst van beschermde monumenten terecht. In 2017 opende in het kasteel de eigentijdse bar-bistro.