Coronamaatregelen Seniorensteeple

ALGEMENE MAATREGELEN

  • Je kan vrij naar de Seniorensteeple. De toegang is gratis, inschrijven is niet nodig en zelfs niet mogelijk.

  • Er is geen verplichte wandelrichting of eenrichtingsverkeer.
  • Iedereen draagt verplicht een mondmasker bij het binnenkomen en verlaten van de zaal.  Enkel om medische redenen mag je een gelaatsscherm dragen in plaats van een mondmasker.
  • Wanneer mag het mondmasker af?
    • Wie neerzit, mag het mondmasker afdoen.
    • Wie eet of drinkt, mag het mondmasker tijdelijk afdoen.
    • Als de aard van de activiteit ervoor zorgt dat een mondmasker niet mogelijk is, mag het mondmasker even af.