Coronamaatregelen De Kleinste Steeple

ALGEMENE MAATREGELEN

  • Je kan vrij naar de Kleinste Steeple, inschrijven is niet nodig en zelfs niet mogelijk.
  • Er is geen verplichte wandelrichting of eenrichtingsverkeer.
  • Iedereen vanaf 13 jaar draagt verplicht een mondmasker. Enkel om medische redenen mag je een gelaatsscherm dragen in plaats van een mondmasker.
  • Wanneer mag het mondmasker af?
    • Wie neerzit mag het mondmasker afdoen.
    • Wie eet of drinkt mag het mondmasker tijdelijk afdoen.
    • Als de aard van de activiteit ervoor zorgt dat een mondmasker niet mogelijk is, mag het mondmasker even af.