Maatregelen corona

Ook in het deeltijds kunstonderwijs wordt een paaspauze ingelast. Vanaf maandag 29 maart 2021 tot en met zaterdag 3 april 2021 worden alle lessen aan de Stedelijke Kunstacademie geannuleerd. Dit gaat over de fysieke en de online lessen. Daarna start de paasvakantie tot en met zondag 18 april 2021.

 

CODE ROOD VANAF  1 FEBRUARI 2021:

-12 jaar
(= leerling in het lager onderwijs)

+12 jaar 
(= leerling in het secundair onderwijs en ouder)

De lessen gaan door in groepen van max. 10 leerlingen. De leraar geeft het schema door.

Muziek, Woordkunst-drama en Dans
1-op-1 les in de kunstacademie of online les voor muziek, woord en dans.
 Vanaf 1 maart 2021 mogen we in muziek en woord het aantal leerlingen per lesmoment uitbreiden tot max. 4 voor live les. Dit kan nog niet voor elk vak. Als er voor jou iets wijzigt, zal jouw leraar je hierover informeren.

Beeldende & audiovisuele kunsten
Lichte versoepeling sinds 7/12: max. vier leerlingen per lokaal. De leraar geeft het schema door.

Ingeschreven voor meerdere domeinen (muziek, woord, dans, beeld)? Je mag alle lessen blijven volgen. Ingeschreven voor meerdere domeinen (muziek, woord, dans, beeld)? Je mag alle lessen blijven volgen.

Mondmaskers zijn verplicht voor:

 • voor alle leerlingen vanaf 10 jaar (vijfde leerjaar basisschool) bij het betreden van de gebouwen van de kunstacademie.
 • Extra muziek: tijdens alle lessen waar gezongen wordt, voor alle leerlingen vanaf 6 jaar.
 • Extra beeld: voor leerlingen vanaf 8 jaar (derde leerjaar basisschool) in het domein beeldende en audiovisuele kunsten als ze samen les volgen met leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar.
Mondmasker verplicht voor iedereen vanaf het betreden van de gebouwen van de kunstacademie.
Kinderen die dit wensen mogen een mondmasker dragen tijdens de lessen.  
 

 

De basismaatregelen gelden nog altijd: 
 
 • Mondmaskers: Een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf  10 jaar . Helaas kunnen we de toegang niet verlenen indien je het mondmasker niet aan hebt.

 • Ziekte: We vragen thuis te blijven bij ziekte en het secretariaat of de leraar te verwittigen. Wordt een leerling tijdens de les ziek, dan verlaat de leerling het klaslokaal en worden de ouders door het secretariaat verwittigd.
   
 • Ontsmetten: Blijvende aandacht voor handhygiëne en desinfecteren. Iedere leerling ontsmet bij het betreden van het gebouw de handen. Aan beide ingangen is een ontsmettingszuil voorzien. Alle gebruikte materialen worden desinfecteren na gebruik. De klaslokalen worden maximale verlucht.
   
 • Eénrichtingsverkeer: In de hoofdschool geldt nog steeds éénrichtingsverkeer. 
   
 • Toegang: Enkel leerlingen worden in het gebouw toegelaten. We vragen daarom aan ouders om buiten te wachten op hun zoon/dochter Ouders die helpen een instrument te dragen naar het leslokaal worden ook niet meer toegelaten in het gebouw. Voor eventuele hulp, kan de leerling zich tot het onthaal wenden. Voor leerlingen met een beperking is één begeleider wel nog toegelaten.
   
 • Risico-contact gehad? Bij laag- en hoogrisico contact met iemand die positief testte op covid-19 vragen we je de richtlijnen van het CLB te volgen en gedurende 14 dagen de lessen in de kunstacademie niet fysiek bij te wonen. Verwittig het onthaal of de vestigingsverantwoordelijke én jouw leraar indien je afwezig bent omwille van risico-contact.