Leeskringen

Een leeskring bestaat uit een groep mensen die regelmatig bijeenkomt om te praten, te discussiëren, na te denken... over boeken.

De bibliotheek werkt samen met twee leeskringen: leesclub ‘Alphom' van Markant Waregem en leesclub Davidsfonds Sint-Eloois-Vijve. De bib heeft zelf ook een leeskring't Leessalon.'t Leessalon komt vier keer per schooljaar samen om boeken te bespreken.
Als bibliotheek zorgen wij ervoor dat de lezers van de leesclub de boeken tijdig kunnen lezen. Dit gebeurt door aanschaf van extra exemplaren of door deze aan te vragen in een andere bibliotheek.

Bij leesclub ‘Alphom' begeleidt Magda Ockier, gepensioneerd bibliotheekmedewerker van de bib van Kortrijk, de sessies.

In Sint-Eloois-Vijve wordt er gewerkt met een wisselende moderator. 't Leessalon wordt begeleid door een personeelslid van de bib.

 

Voor meer info neem contact op met de bibliotheek.