Leren

Onderwijs en vorming is niet alleen nodig voor de ontwikkeling van onze kinderen, maar ook later om jezelf nog meer te ontplooien. In onze stad ontbreekt het niet aan onderwijsinstellingen, vormingsinstituten en andere instellingen die met 'leren' te maken hebben.

Leren (voor kinderen en jongeren) is immers niet alleen een plicht, maar veeleer ook een recht.  

Alles samengeteld kan je van jong tot oud in meer dan 30 scholen en vormingen terecht. Verder vind je hier ook informatie over de begeleidende maatregelen waarvan je kan genieten, studietoelagen en verdere vormingen als volwassene.

Interessante link

Onderwijs in Vlaanderen (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming)