04/09/2019: politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer:          2019-204

Dienst:             Milieu

Het politiebesluit genomen door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen op datum van
4 september 2019 betreffende captatieverbod in de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Mandel, de Gaverbeek en onbevaarbare waterlopen in de Nieuwe Polder van Blankenberge en de Oostkustpolder, wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 5 september 2019.

In het kort: Omdat het waterpeil in de waterlopen heel laag staat, is er een verbod op het aftappen van water oa. uit de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en alle onbevaarbare waterlopen. De enige uitzondering is het beperkt capteren van water als drinkwater voor vee dat nog buiten staat en aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.  De politie kan streng optreden tegen overtreders.