24/07/2019: politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer:          2019-176

Dienst:              Milieu

Het politiebesluit genomen door de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen op datum van 24 juli 2019 betreffende captatieverbod in de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberge wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 24 juli 2019.

In het kort: Omdat het waterpeil in de waterlopen heel laag staat, is er een verbod op het aftappen van water o.a. uit de afgesneden meanders van de Leie en alle onbevaarbare waterlopen. De enige uitzondering is het beperkt capteren van water als drinkwater voor vee dat nog buiten staat en aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. De politie kan streng optreden tegen overtreders.