Aanvullend besluit ikv COVID19 crisis

Gepubliceerd op donderdag 09 juli 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020100

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 07/07/20 betreffende goedkeuren aanvullend besluit in kader van COVID-19-crisis wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 9 juli 2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 

Gemeentebelastingen

Gemeenteraad 07/07/2020