Nieuws - meest recent

apr
08

Omdat de markt altijd wel een beetje vakantie is, kan je in de week van 8 tot 14 april bij verschillende wekelijkse markten in West-Vlaanderen deelnemen aan de marktactie. In Waregem is dat dus op woensdag 10 april (Beveren-Leie) en zaterdag 13 april (Waregem).

mrt
27

Het RUP 26-1 Windhoek is in openbaar onderzoek van 1 april 2019 tot en met 30 mei 2019.

Bekendmaking beslissing onderzoek tot milieueffectrapportage aanvraag tot planologisch attest ACA Cleaning bvba

Langs de Leie tussen Deinze en Ooigem (Wielsbeke) worden zieke olmen verwijderd en vervangen. De Vlaamse Waterweg nv plant de nieuwe bomen aan in het volgende plantseizoen (najaar 2019).

Occasionele Politieverordeningen Schepencollege 07/03/2019

Na ruim 2 jaar heraanleg gaat het traject Noorderlaan - Westerlaan weer open voor alle verkeer. Naast een volledig nieuwe weg en nieuwe gescheiden rioleringen, is ook de verkeerssituatie op deze wegen grondig aangepakt. De omgeving aan het station is heringericht, er ligt een kluifrotonde en grote bushalte in de Westerlaan, er geldt op beide wegen een snelheidsbeperking tot 30 km/u en de fietser heeft er voorrang.

apr
24

Woensdag 24 april gaat de Buitenspeeldag opnieuw door.

Het is de uitgelezen dag om de tv, computerspelletjes,… langs de kant te leggen en buiten te gaan spelen. Om er voor te zorgen dat huiswerk geen spelbreker is, vragen we alle scholen om die woensdag geen huiswerk te geven. De enige taken die de kinderen krijgen zijn buiten spelen, ravotten en zich amuseren!

Occasionele Politieverordeningen Schepencollege 14/03/2019

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer:          2019 - 30

Dienst:              Burgerzaken

De beslissing genomen door de heer DECALUWE Carl (provinciegouverneur) op datum van 1 februari 2019 betreffende politiebesluit inzake de verkiezingen van 26 mei 2019 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website en door aanplakking aan het stadhuis, vanaf 20 maart 2019.

BEKENDMAKING

Nummer:          2019-27

Burgerzaken – dienst verkiezingen

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de kiezers dat eenieder zich tot 14 mei 2019 (d.i. de twaalfde dag vóór de verkiezing) tijdens de diensturen tot de gemeentesecretarie kan wenden, om na te gaan of hij zelf of een ander op de kiezerslijst staat, dan wel met een juiste vermelding er op staat.