Be-Part wordt platform voor hedendaagse kunst met twee werkplaatsen

Afgelopen vrijdag nam de Vlaamse Regering een beslissing over de toekomst van Be-Part, het provinciale platform voor actuele kunst gevestigd in Waregem. Be-Part wordt voortaan door zowel Kortrijk als Waregem aangestuurd.

Met de afslanking van de provincies zijn persoonsgebonden materies, waaronder Cultuur, niet langer een provinciale bevoegdheid. De Vlaamse overheid moest dus op zoek gaan naar een oplossing voor de toekomst van Be-Part. Die is er nu gekomen met een gedeelde overname door de stad Waregem én de stad Kortrijk. Minister van cultuur Sven Gatz besliste dat Be-Part zal beheerd worden vanuit twee werkplaatsen, met de maatschappelijke zetel in Waregem. De werking van Be-Part wordt op deze manier inhoudelijk versterkt en verzekerd, met een uitbreiding van de publiekswerking in een goede samenwerking met de regio.

De Vlaamse werkings- en personeelsmiddelen worden gelijk verdeeld, zijnde elk 50% (325.000 euro) voor zowel Kortrijk als Waregem. Beide steden zullen samen een interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid oprichten, waarnaar het personeel ter beschikking wordt gesteld. De vier personeelsleden van Be-Part behouden hun job.
De Stad Waregem zal met de Provincie West-Vlaanderen afspraken maken om de werking in de huidige gebouwen verder te zetten.

De verdere uitwerking van deze overname zal door beide steden gebeuren.

Created at: 25/10/2017