Bekendmaking occasionele politieverordeningen schepencollege 03/01/2019

Regelmatig maakt het stadsbestuur nieuwe stedelijke reglementen en verordeningen. Volgens het decreet Lokaal Bestuur (art. 286 en 287) worden de stedelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

De burgemeester van stad Waregem, provincie West-Vlaanderen, 

bevestigt dat de verordening met volgnummer 2019-1 van het College van burgemeester en schepenen gedateerd 03/01/2019, met als onderwerp

occasionele politieverordening naar aanleiding van:

  • Het verkeersvrij maken van de parking aan de stedelijke basisschool in de Koekoekstraat.

bekendgemaakt werd overeenkomstig artikel 286 van het decreet Lokaal Bestuur op 11 januari 2019.

Created at: 11/01/2019