Bekendmaking occasionele politieverordeningen schepencollege 08/01/20

De burgemeester van stad Waregem, provincie West-Vlaanderen, 

bevestigt dat de verordening met volgnummer 2020-1 van het College van burgemeester en schepenen gedateerd 08/01/2020, met als onderwerp

occasionele politieverordening naar aanleiding van:

bekendgemaakt werd overeenkomstig artikel 286 van het decreet Lokaal Bestuur op 10 januari 2020.