Bekendmaking occasionele politieverordeningen schepencollege 22/01/20

De burgemeester van stad Waregem, provincie West-Vlaanderen, 

bevestigt dat de verordening met volgnummers 2020-3 tot en met 2020-4 van het College van burgemeester en schepenen gedateerd 22/01/2020, met als onderwerp

occasionele politieverordening naar aanleiding van:

bekendgemaakt werd overeenkomstig artikel 286 van het decreet Lokaal Bestuur op 24 januari 2020.