Bekendmaking occasionele politieverordeningen schepencollege 23/10/2019 - Cloned

De burgemeester van stad Waregem, provincie West-Vlaanderen, 

bevestigt dat de verordening met volgnummers 2019-234 tot en met 2019-237 van het College van burgemeester en schepenen gedateerd 23/10/2019, met als onderwerp

occasionele politieverordening naar aanleiding van:

bekendgemaakt werd overeenkomstig artikel 286 van het decreet Lokaal Bestuur op 29 oktober 2019.