Bekendmaking vaststellen diverse retributies Gemeenteraad 18/12/2019

Gepubliceerd op Vrijdag 20 december 2019

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2019-271

Financiën

De beslissingen genomen door Gemeenteraad op datum van 18/12/19 betreffende

- goedkeuren retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein;

- goedkeuren retributiereglement: individueel bezoldigd personenvervoer

- goedkeuren retributiereglement uitlenen stedelijk feestmateriaal

- vaststellen van de tarieven van het BOT en VEW, IBA's vanaf 01/01/2020

wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 20/12/19.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.