Nieuws - meest recent

apr
07

De beurs Xterieur vindt voor de zevende keer plaats in Expo Waregem. Ook stad Waregem is opnieuw present. We organiseren een aantal interessante infosessies.

apr
06

Op donderdag 6 april wordt een speciale herdenking gehouden op de Amerikaanse begraafplaats Flanders Field in Waregem. Deze start in de vooravond met de officiële opening van het nieuwe bezoekerscentrum op Flanders Field American Cemetery.

Occasionele Politieverordeningen Schepencollege 23/03/2017

Choreograaf benjamin vandewalle maakt voorstellingen over ‘kijken’ en ‘bekeken worden’ in de publieke ruimte. Met zijn project inter-view komt hij op 3 juni — tijdens de opening van de zuidboulevard en welzijnswinkel — naar waregem.

Hieronder vind je de dossiers die op het Schepencollege van 23 maart 2017 goedgekeurd werden.

De stedenbouwkundige vergunningen worden steeds per aangetekende zending aan de bouwheer overgemaakt in de week volgend op het betreffende Schepencollege.

Bij de vergunning vind je een bekendmaking op A3-papier. Dit blad moet aangeplakt worden uiterlijk tegen 3 april 2017, gedurende dertig dagen, op de plaats waarop de vergunningsaanvraag betrekking heeft.

De huidige sluis in de Leie in Sint-Baafs-Vijve is te klein voor deze grotere schepen en dus moet er een nieuwe sluis gebouwd worden. Om de bouw ervan te kunnen realiseren, zijn de nodige vergunningen aangevraagd. Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning loopt een openbaar onderzoek. Dit onderzoek loopt van 22 maart 2017 tot 20 mei 2017. De plannen kunnen ingekeken worden op de dienst stedenbouw van het stadhuis. De bouw kadert in het grootscheepse binnenvaartproject van Waterwegen en Zeekanaal NV: "Seine Schelde Vlaanderen."

nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve

De vlotte prater heeft afgedaan als verkoper: klanten willen dat je naar hen luistert en inspeelt op hun persoonlijke verwachtingen. In deze interactieve workshop zoeken we uit hoe we dit gevoel van 'hier ben ik aan het juiste adres en betaal ik de juiste prijs' vanaf het eerste moment kunnen over brengen, om het niet meer los te laten.

Occasionele Politieverordeningen Schepencollege 16/03/2017

Regelmatig maakt het stadsbestuur nieuwe stedelijke reglementen en verordeningen.

Volgens het gemeentedecreet (art. 186 en 187) worden de stedelijke reglementen en verordeningen hier bekend gemaakt.

De burgemeester van stad Waregem, provincie West-Vlaanderen,

bevestigt dat het reglementen met volgnummer 1802 tot en met 1804 van de Gemeenteraad gedateerd 07/03/17, met als onderwerp aanvullende verkeersreglement wegverkeer naar aanleiding van:

mei
17

Voor sfeer en gezelligheid krijgen de kakelende kippen een tien. Maar ook voor afvalverwerking mogen we hen een pluim op de hoed steken. Een composthoop of -bak verteert al je tuin- en keukenafval niet altijd zo snel als onze gevederde tweevoeters dat doen. Bovendien verblijden deze kippen ons om de twee dagen met een kakelvers eitje. Hoog tijd dus om deze vriendelijke veelvraten in huis te halen.