Bijzondere politieverordening dd. 19/10/2020 m.b.t. de organisatie van de raadscommissies en zittingen raad voor maatschappelijk welzijn en gemeenteraad via videoconferentie en live-streaming

Gepubliceerd op dinsdag 20 oktober 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020-172

Secretariaat

De beslissing genomen door de burgemeester op datum van 19 oktober 2020 betreffende “Bijzondere politieverordening tot het houden van de commissies en zittingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn via videoconferentie en livestream naar aanleiding van de bijzondere omstandigheden en richtlijnen verstrekt door de hogere overheid voor de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19”  wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 20 oktober 2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet lokaal bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.