Burgemeesterbesluit 18/05/2020: Opheffing bijzondere politieverordening in verband met het toelaten van bezoekers in de woonzorgcentra tijdens de bijzonder maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Gepubliceerd op Woensdag 20 mei

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020-76

Secretariaat

De beslissing genomen door de burgemeester op datum van 18 mei 2020 betreffende “Opheffing bijzondere politieverordening in verband met het toelaten van bezoekers in de woonzorgcentra tijdens de bijzonder maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19” wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 20 mei 2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet lokaal bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.