Burgemeesterbesluit 18/05/2020: organisatie van de raadscommissies en zittingen raad voor maatschappelijk welzijn en gemeenteraad via videoconferentie en live-streaming

Gepubliceerd op Woensdag 20 mei 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020-75

Secretariaat

De beslissing genomen door de burgemeester op datum van 18 mei 2020 betreffende “Organisatie van de raadscommissies en zittingen raad voor maatschappelijk welzijn en gemeenteraad via videoconferentie en live-streaming” wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 20 mei 2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet lokaal bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.