Burgemeesterbesluit 20/03/2020: standplaats voedingskramen en foodtrucks ikv corona - individuele beslissing

Gepubliceerd op Woensdag 25 maart

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020-42

Secretariaat

De beslissing genomen door de burgemeester op datum van 20 maart 2020 betreffende “Gebruik standplaats voedingskramen voeding en foodtrucks gedurende de sperperiode in het kader van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 – individuele beslissing” wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 25 maart 2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet lokaal bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.