Burgemeesterbesluit 24/08/2020: tijdelijke sluiting Brantano, Gentseweg 745 Waregem

Gepubliceerd op Maandag 24 augustus 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020-129

Noodplanning

De beslissing genomen door de burgemeester op datum van 24/08/2020 betreffende tijdelijke sluiting Brantano Waregem wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 24/08/2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet lokaal bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.