BURGEMEESTERBESLUIT 27/05/2019: verplichting gebruik herbruikbare bekers tijdens de Waregem Koerse Feesten 2019

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2019-110

Secretariaat

De beslissing genomen door de burgemeester op datum van 27 mei 2019 betreffende verplichting gebruik herbruikbare bekers tijdens de Waregem Koerse Feesten 2019 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 4 juni 2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet lokaal bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.