Burgemeestersbesluit 05/03/2019 - Maatregelen 100 dagen in 2019

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2019/23

Jeugd

De beslissing genomen door de burgemeester op datum van 5 maart 2019 betreffende burgemeestersbesluit_100dagen.pdf wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 14 maart 2019.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet lokaal bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

 

Created at: 14/03/2019