De Bezettering

dec
22
mrt
11

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren tekstaffiches hét communicatiemiddel bij uitstek. De pers lag sterk aan banden, briefwisseling werd gecontroleerd en het leven beperkte zich tot de gemeentegrenzen. De communicatie tussen de overheid, de bezetter en de bevolking gebeurde met behulp van deze muurkranten. Dagelijks werden affiches op een centrale plek aangeplakt: op het dorpsplein, aan het stadhuis, enz. Honderd jaar later bieden ze ons een interessante inkijk in het dagelijkse leven tijdens de oorlogsjaren.

De afgelopen maanden reisde de mobiele tentoonstelling BEZETTERING 14-18 al langs verschillende cultuurhuizen, bibliotheken en archieven in Zuid-West-Vlaanderen en nu kan je, vanaf 22 december, de expo BEZETTERING 14-18 gratis bezoeken in het bezoekerscentrum HIPPO.WAR.

Aan de hand van tekstaffiches wordt het dagelijkse leven onder de Duitse bezetting in beeld gebracht. Zo bieden de affiches ons informatie over voedselopeisingen, vluchtelingen, het militaire verloop van de oorlog, censuur en spionage. Een groot deel van de affiches bleef na de oorlog bewaard in archieven. De tentoongestelde affiches werden geselecteerd uit de collecties van het Rijksarchief en de stads- en gemeentearchieven van Zuid-West-Vlaanderen. Naar aanleiding van de tentoonstelling werden ook heel wat affiches gedigitaliseerd.

Bij de tentoonstelling hoort ook een educatief pakket waarmee je creatief aan de slag kan met tekstaffiches uit WOI. Kokers vol tekstaffiches brengen het verhaal van de Eerste Wereldoorlog en communicatie tot in de klas. Het pakket is gemaakt voor leerlingen uit de derde graad lager onderwijs en werd ontwikkeld door Casa Blanca vzw. Het pakket kan je gratis ontlenen door te mailen naar miet.casier@waregem.be

BEZETTERING 14-18 is het resultaat van een samenwerking tussen erfgoed zuidwest, het Rijksarchief en de dertien gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen.

 

 

Created at: 12/12/2017