(Drink)water voor vee

Het Provinciaal Droogteoverleg besliste op 24 juli dat landbouwers die voor hun vee kampen met waternood en niet over een aansluiting op het waterleidingsnet beschikken, kunnen geholpen worden via de bemeterde waterpijp die de drinkwatermaatschappijen in elke gemeente ter beschikking hebben.

Captatieverbod

De huidige watervoorraden staan op een historisch laag peil. De kwaliteit van het water komt steeds dichter bij kritieke waarden naar verzilting. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat de situatie ook zal veranderen. Door het captatieverbod kunnen veeboeren de dieren op stal enkel nog water geven uit eigen bronnen of leidingwater. Dit levert in bepaalde omstandigheden problemen op. Dierenwelzijn mag niet in het gedrang wordt gebracht.

Hoe water voor vee aanvragen

  • De landbouwer vraagt bij de milieudienst op het stadhuis een attest met de bevestiging dat zijn/haar landbouwbedrijf niet is aangesloten op het leidingwaternet
  • Algemene regel: Met het attest richt je je naar de Watergroep. De hoeveelheid afgenomen water (a) wordt heel concreet vastgesteld, (b) ter kennis gebracht aan de desbetreffende watermaatschappij en (c) aan de consument verrekend onder het tarief van de grootverbruikers.
  • Uitzondering: Wanneer de algemene regel om één of andere reden (technisch, organisatorisch…) niet mogelijk is, voert de brandweer een watervoorraad naar de landbouwer die niet is aangesloten op het drinkleidingwaternet. De transportkosten worden niet doorgerekend aan de landbouwer. Het water zelf wordt wel aangerekend.

De politie kan inbreuken op het captatieverbod van water vaststellen en streng optreden. Ze voeren tijdens de periode dat het politiebesluit geldt niet alleen patrouilles uit, maar de federale politie kan ook controleren met helikopter en drones.