economische maatregelen in kader van de coronacrisis: éénmalige toelage voor de economische actoren binnen het grondgebied Waregem

Gepubliceerd op maandag 12 oktober 2020

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2020-166

Financiën

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 06/10/20 betreffende goedkeuren aanpassingen coronamaatregelen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 12 oktober 2020

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 

gemeenteraad 06/10/2020