Gemeenteraad 01/06/2021: goedkeuren wijzigingen algemene politieverordening stad Waregem

Gepubliceerd op dinsdag 08 juni 2021

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2021-103

Secretariaat

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 01/06/21 betreffende goedkeuren wijzigingen algemene politieverordening stad Waregem wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 08/06/2021.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.