Gemeenteraad 01/06/2021: goedkeuren wijzigingen bijzondere politieverordening betreffende gemeentelijke sancties voor overtredingen stilstaan en parkeren en overtredingen ivm verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Gepubliceerd op dinsdag 08 juni 2021

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2021-104

Secretariaat

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 01/06/21 betreffende goedkeuren wijzigingen bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 08/06/2021.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.