Gemeenteraad 02/04/2019 - belasting op plaatsrechten op openbare markten en kermissen

Gepubliceerd op Dinsdag 09 april

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2019/058

Lokale Economie

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 02/04/19 betreffende aanpassen belastingreglement: belasting op plaatsrechten op openbare markten en kermissen 2014-2019 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 05/04/2019

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.
 

Gemeenteraad