Gemeenteraad 03/09/2019: vaststellen nieuwe straatnamen

BEKENDMAKING BESLUIT

 

Nummer 2019-209

 

Bevolking

 

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 03/09/19 betreffende vaststellen nieuwe straatnamen: principieel goedkeuren wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 16.09.2019.

Dit betreft de verkaveling van Wagso bij de Spoorweglaan te Sint-Eloois-Vijve:

  • Barrierstraat voor de woningen bereikbaar vanuit de Spoorweglaan
  • Routehuisstraat voor de woninigen bereikbaar vanuit de Schoendalestraat

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.