Gemeenteraad 04/05/2021: goedkeuren occasionele politieverordening Waregem Koerse Feesten 2021

Gepubliceerd op dinsdag 11 mei 2021

BEKENDMAKING BESLUIT

Nummer 2021-71

Toerisme-Feestelijkheden

De beslissing genomen door Gemeenteraad op datum van 04/05/21 betreffende goedkeuren occasionele politieverordening n.a.v. de Waregem Koerse Feesten 2021 wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 11/05/2021.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.